Nieuwberichten Taglijst voor 'nieuws'

Moderne biomeiler getest

Bij het composteren van organische reststromen komen CO2 en warmte vrij. De tuinbouw heeft daar juist behoefte aan en produceert bovendien ook zelf organische reststromen.

SIGN liet twee experimenten met een composteertrommel (biomeiler) door Harmsano uitvoeren: één met komkommerstengels en één met ingekuilde tomatenstengels. Op dit moment ontwikkelt Harmsano kleinschalige ...

gepubliceerd: 2021-08-09 | tagged: nieuws

Jongeren aan het roer

Gezond eten ligt niet altijd voor de hand. In de huidige voedselomgeving is het vaak makkelijker en goedkoper om ongezond te eten dan om een gezonde maaltijd binnen te krijgen.

Dat geldt zeker ook voor jongeren, die in de pauze makkelijk naar de supermarkt lopen voor een ongezondere snack. Jongeren ...

gepubliceerd: 2021-06-30 | tagged: nieuws

Lancering Buyer Group tijdens InnovatieExpo

Tijdens de InnovatieExpo lanceerde secretaris-generaal Jan-Kees Goet van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) officieel de Buyer group biobased bouwmaterialen.

Opdrachtgevers met bouwplannen gaan hierin gezamenlijk aan de slag om een markt te creëren voor bouwmaterialen van restproducten. Reststromen uit de land-, tuin- en bosbouw blijken geschikt als ...

gepubliceerd: 2021-04-12 | tagged: nieuws

Kringlopen sluiten: groene meststoffen

Grondloze teelten bieden uitstekende mogelijkheden om kringlopen te sluiten. Er wordt vrij weinig water gebruikt en de vloeibare, niet meteen benutte voedingsstoffen worden steeds gerecirculeerd. Dus we doen het al vrij goed.

Grondloze substraatteelten zijn nu nog aangewezen op vloeibare meststoffen gemaakt van kunstmest. De productie van met name stikstofhoudende ...

gepubliceerd: 2021-03-02 | tagged: nieuws

Veel interesse Buyer Group Biobased

In het innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw 2021-2025 van SIGN is het vergroten van de markt met Buyer groups opgenomen. Het ministerie van LNV financiert nu een Buyer group biobased bouwmaterialen in de aanloop naar de Innovatie Expo. Afgelopen donderdag vond het eerste seminar plaats; de 115 deelnemers kregen uitleg over biobased ...

gepubliceerd: 2021-02-21 | tagged: nieuws

Grootste myceliumproject bij Beyond

Het grootste myceliumproject van 2020 staat bij Beyond Chrysant in Hoek van Holland. De akoestische wand van veertien meter lang en vier meter hoog is gemaakt van  myceliumcomposiet van reststromen uit de land- en tuinbouw, zoals chrysantenstengels en hennep. Die reststromen zijn op de kwekerij gestoomd en geënt met het ...

gepubliceerd: 2021-01-08 | tagged: nieuws

Brave New Food versnelt voedseltransities

SIGN jaagt innovaties aan in de tuinbouw aan die bijdragen aan de transitie naar duurzaam, gezonde en gewaardeerde voedsel. SIGN is daarom partner van het eerste uur van het platform Brave New Food (BNF). BNF verbindt start-ups, scale-ups, marktpartijen en investeerders om samenwerking en innovaties te realiseren op de themas ...

gepubliceerd: 2020-12-18 | tagged: nieuws

Start ‘Buyer group Biobased Bouwmaterialen’

Reststromen uit de land- en tuinbouw en andere biobased grondstoffen kunnen dienen als basis voor bouwmaterialen, interieurinrichting en infrastructuur. In de praktijk blijkt het echter niet eenvoudig voldoende afnemers bereid te vinden die oplossingen ook daadwerkelijk toe te gaan passen. Vanuit het innovatieprogramma Circulaire tuinbouw 2020-2025 van Stichting Innovatie Glastuinbouw ...

gepubliceerd: 2020-12-01 | tagged: news nieuws

Platform Reststromen bundelt krachten

Telersverenigingen Fossa Eugenia, Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland (ZON) en SunFresh en LLTB nemen gezamenlijk het initiatief tot oprichting van het Platform Tuinbouwreststromen. Samen verenigen zij kennis en expertise om te komen tot (hogere) verwaarding van tuinbouwreststromen en zo bij te dragen aan een circulair verdienmodel voor hun leden-ondernemers.

Hiermee komt ...

gepubliceerd: 2020-11-09 | tagged: news; nieuws

'Growing Airplanes' van start

SIGN, Hogeschool Inholland, Floriade Expo 2022 en Grown, starten dit jaar met de ontwikkeling van vliegtuigonderdelen op basis van tuinbouwreststromen met de ondersteuning van vliegtuigbouwer Airbus.

  
   
 

Substraat van reststromen aan elkaar gekit met mycelium (wortelnetwerk van schimmels)

Met de toekenning deze week van subsidie (GoChem – SIA) door de overheid kan ...

gepubliceerd: 2020-10-20 | tagged: circulair nieuws

Circulaire Tuinbouw

Voor de uitvoering van haar innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw 2021-2025 heeft SIGN de samenwerking met drie regionale Greenports opgezocht. Het programma is ingebracht bij het ministerie van LNV als vervolg op het huidige innovatieprogramma, dat in opdracht van het ministerie deze zomer is geëvalueerd is door Prof. M. Hekkert. In alle ...

gepubliceerd: 2020-09-17 | tagged: news nieuws

Versnelling circulaire sierteelt

Het Versnellingshuis: Nederland circulair!  heeft opdracht verstrekt aan Leo Swart (Cresultant) en Willem Kemmers (Innoventuri) om in de sierteelt doorbraken op circulair gebied te realiseren. Het is een van de vijf 'Moonshots projecten' en haakt aan op het open innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw 2021-2025 van SIGN; programmamanager Peter Oei is lid ...

gepubliceerd: 2020-07-20 | tagged: nieuws

SIGN innovaties op Floriade Expo 2022

Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) en Floriade Expo 2022 werken samen aan de realisatie van innovatieve projecten tijdens en in aanloop naar de wereldtuinbouwtentoonstelling. Sjaak van der Tak (SIGN) en Pieter Cloo, directeur Floriade Almere 2022 BV, hebben recent de samenwerkingsovereenkomst getekend.

Zowel in aanloop naar Floriade als tijdens de ...

gepubliceerd: 2020-07-15 | tagged: nieuws

Lucratief wit poeder: A million friends

In een garagebox in Amsterdam Zuidoost * liggen 5 kg zakken met een witte stof erin: gevriesdroogde sporen van Bacillus subtilis. Het zijn speciaal geselecteerde stammen, die effectief zijn tegen bepaalde schimmels en schadelijke bacterieziekten in champignons (voormalig Productschap Tuinbouwproject).

Diverse tuinders van andere gewassen (tomaat, chrysant, hortensia) zijn geïnteresseerd om ...

gepubliceerd: 2020-07-10 | tagged: natuurlijke weerstand nieuws

Prijsvraag biobased entreegebouw Floriade

Op initiatief van SIGN is gisteren de prijsvraag opengesteld voor een biobased circulair bouwsysteem. De prijsvraag (Challenge) valt onder het Startup in residence-programma van de overheid waarin startups gestimuleerd worden biobased toepassingen te ontwikkelen. In het kader van deze challenge wil de Floriade daarom hun entreegebouw in 2022 als ...

gepubliceerd: 2020-06-11 | tagged: nieuws

1e product sierteelt reststroom

Eind maart werd op initiatief van VARTA, Greenport West Holland en Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) vanwege vraaguitval door Corona een verkenning gestart naar hoogwaardige alternatieven voor 18 sierteeltgewassen. Het eerste nieuwe product is een feit: een handdesinfectiemiddel met lauriergeur en een roze tintje.

Het lukte VARTA Valorisatielab en het ...

gepubliceerd: 2020-06-11 | tagged: nieuws

Sprankje virushoop na Pasen

Nu we elke dag overspoeld worden met nieuws over corona, is het goed om de resultaten van een proef met een heel ander virus te delen. Op Goede vrijdag kwam het verslag binnen van experimenten met het ToBRFV-virus (Tomato Brown Rugose Fruit Virus), een quarantaine organisme dat in de tomatensector ...

gepubliceerd: 2020-04-16 | tagged: nieuws

Verkenning kansen plantenstoffen sierteelt vanwege vraaguitval coronacrisis

Op initiatief van VARTA, Greenport West Holland en Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) is een verkenning gestart naar hoogwaardige alternatieven voor bloemen. Het gaat daarbij om relatief eenvoudige stoffen zoals etherische oliën, geur- of kleurstoffen. De verkenning is mogelijk door financiële bijdragen van Gemeente Westland, provincie Zuid-Holland en SIGN. 


Als ...

gepubliceerd: 2020-04-07 | tagged: nieuws

Update wetgeving reststromen

We leven erg mee met de bedrijven die getroffen zijn door de gevolgen van het corona virus en het uitblijven van vraag naar mooie producten. Op de website van Glastuinbouw Nederland vindt u de inzet en resultaten van het crisisteam.

Voor het geval u meer wilt weten over wat u ...

gepubliceerd: 2020-03-19 | tagged: nieuws

Boominnovaties winnaar Fietspad van de toekomst

Het plan voor vergroening en het creeeren van windluwte met boominnovaties langs het Fietspad van de toekomst is op 9 maart gehonoreerd! Het voorstel van Boomkwekerij Ebben, SIGN en Keypoint Consultancy zat bij de winnaars. De komende maanden zal het ontwikkelbudget van 50 K Euro gebruikt worden voor een pilot ...

gepubliceerd: 2020-03-19 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Peter OeiPeter Oei
Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 51 54 28 82
Email Dewi Hartkamp