Nieuwberichten Taglijst voor 'nieuws'

Terugblik Biobased bouwen inspiratie

Greenport West-Holland en SIGN organiseerden op 2 juni op het Floriade-terrein het seminar Biobased Bouwen & Huisvesten. In deze terugblik een videoverslag met interviews van sprekers en organisatie.  

https://greenportwestholland.nl/terugblik-seminar-biobased-bouwen-huisvesten/


gepubliceerd: 2022-06-27 | tagged: nieuws

Tweede inspiratieweek Circulaire Tuinbouw

Het programma van het seminar ‘Waardevolle stoffen uit planten’ van 28 juni is bekend.  Het seminar vindt plaats bij In het innovatie- en expertisecentrum Delta Agrifood Business in Bergen op Zoom.

Het seminar is onderdeel van de tweede inspiratieweek Circulaire Tuinbouw. Deze week heeft als thema ‘Waardevolle stoffen uit planten ...

gepubliceerd: 2022-06-20 | tagged: news nieuws

Inspiratieweken Circulair

SIGN en Greenport West Holland organiseren 3 inspiratie weken over ciculaire tuinbouw. De eerste week -van 30 mei tot 2 juni - gaat over Biobased bouwen & huisvesten. De inspiratieweek bestaat onder meer uit een college over mycelium en een seminar op het Floriade-terrein over het ontwerpen met biobased bouwmaterialen.

Op 31 ...

gepubliceerd: 2022-05-20 | tagged: news nieuws

SIGN Innovaties op Floriade Expo 2022

Het afgelopen jaar werkte SIGN met partners aan verschillende grensverleggende innovaties, die het publiek op de Floriade EXPO 2022 kan zien en ervaren. Tuinbouw voor maatschappelijke opgaven zoals circulaire oplossingen met tuinbouwreststromen, tuinbouw voor een gezonde werk-en leefomgeving en voor een gezonde samenleving.

 

TINY HOUSE

Voorbeeld woning uit 75% paprikastengels ...

gepubliceerd: 2022-04-12 | tagged: nieuws

Biobrandstof en voedingszouten uit bermgras en tomatenstengels

Een recent pilotproject heeft inzichten opgeleverd hoe lastige reststromen zoals bermgras en tomaten- en paprikastengels rendabel omgezet kunnen worden in energie. Deze inzichten bieden kansen voor groenverwerkers en voor de energietransitie in bredere zin. Deze reststromen zijn in grote volumes beschikbaar, maar zijn lastig en kostbaar om mee te werken ...

gepubliceerd: 2021-11-29 | tagged: nieuws

Limburgs ziekenhuis innoveert met preventieve hartrevalidatie

Greenhabit ontwikkelde met SIGN een programma dat, naast de gebruikelijke thema’s van gezond eten en bewegen, ook is gericht op ‘softe kanten’ van patiëntwelzijn. Vanuit persoonlijke drijfveren - een positieve mindset en het verdiepen van relaties - leren patiënten spelenderwijs gezond gedrag aan dat beter beklijft. Ervaringen worden op diverse momenten ...

gepubliceerd: 2021-10-15 | tagged: nieuws

Living Lab geopend

In het Living Lab op het terrein van Dijkshoorn Recycling in Bleiswijk worden, op initiatief van Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN), bewerkingen en experimenten met biomassa gedaan. Het lab werd donderdag 23 september officieel geopend door Adri Bom-Lemstra (voorzitter SIGN) en Matthijs Dijkshoorn (commercieel directeur Dijkshoorn Recycling). Bom-Lemstra: “Waar verschillende ...

gepubliceerd: 2021-09-27 | tagged: nieuws

Valorisatie sierteelt leidde tot 7 nieuwe producten

In de vroegte van vrijdag 17 september werd het eindresultaat van de VARTA verkenning van toepassingen met sierteeltrestromen overhandigd aan de financiers: Meindert Stolk (gedeputeerde Zuid-Holland, voorzitter Greenport West-Holland), Albert Abee (wethouder Westland), en onze SIGN voorzitter Adri Bom Lemstra. Naast het rapport dat op bloempapier is gedrukt zijn ook ...

gepubliceerd: 2021-09-17 | tagged: nieuws

Paviljoen Expo Dubai wint prijs!

Het Nederlandse paviljoen won de prijs voor meest duurzame gebouw op de Wereld Expo Dubai!  Het integrale ontwerp brengt water, energie en voedselproductie samen. Het ontwerp is tevens genomineerd voor de onderscheiding ''beste educatief bewustwordingsprogramma''.  SIGN heeft vanaf het begin meegewerkt aan het ontwerp van een circulair voedselsysteem voor het ...

gepubliceerd: 2021-09-13 | tagged: nieuws

Opening Living Lab

Op donderdag 23 september opent het Biomassa Living Lab in Bleiswijk. Ondernemers die biomassa willen laten voorbewerken en toepassingen willen laten onderzoeken, kunnen hier op schaal van kilo’s tot tientallen tonnen aan de slag. Voor deze experimenten zijn er vouchers waarmee 50% van de kosten al gedekt zijn.

Dit ...

gepubliceerd: 2021-09-10 | tagged: nieuws

Moderne biomeiler getest

Bij het composteren van organische reststromen komen CO2 en warmte vrij. De tuinbouw heeft daar juist behoefte aan en produceert bovendien ook zelf organische reststromen.

SIGN liet twee experimenten met een composteertrommel (biomeiler) door Harmsano uitvoeren: één met komkommerstengels en één met ingekuilde tomatenstengels. Op dit moment ontwikkelt Harmsano kleinschalige ...

gepubliceerd: 2021-08-09 | tagged: nieuws

Jongeren aan het roer

Gezond eten ligt niet altijd voor de hand. In de huidige voedselomgeving is het vaak makkelijker en goedkoper om ongezond te eten dan om een gezonde maaltijd binnen te krijgen.

Dat geldt zeker ook voor jongeren, die in de pauze makkelijk naar de supermarkt lopen voor een ongezondere snack. Jongeren ...

gepubliceerd: 2021-06-30 | tagged: nieuws

Lancering Buyer Group tijdens InnovatieExpo

Tijdens de InnovatieExpo lanceerde secretaris-generaal Jan-Kees Goet van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) officieel de Buyer group biobased bouwmaterialen.

Opdrachtgevers met bouwplannen gaan hierin gezamenlijk aan de slag om een markt te creëren voor bouwmaterialen van restproducten. Reststromen uit de land-, tuin- en bosbouw blijken geschikt als ...

gepubliceerd: 2021-04-12 | tagged: nieuws

Kringlopen sluiten: groene meststoffen

Grondloze teelten bieden uitstekende mogelijkheden om kringlopen te sluiten. Er wordt vrij weinig water gebruikt en de vloeibare, niet meteen benutte voedingsstoffen worden steeds gerecirculeerd. Dus we doen het al vrij goed.

Grondloze substraatteelten zijn nu nog aangewezen op vloeibare meststoffen gemaakt van kunstmest. De productie van met name stikstofhoudende ...

gepubliceerd: 2021-03-02 | tagged: nieuws

Veel interesse Buyer Group Biobased

In het innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw 2021-2025 van SIGN is het vergroten van de markt met Buyer groups opgenomen. Het ministerie van LNV financiert nu een Buyer group biobased bouwmaterialen in de aanloop naar de Innovatie Expo. Afgelopen donderdag vond het eerste seminar plaats; de 115 deelnemers kregen uitleg over biobased ...

gepubliceerd: 2021-02-21 | tagged: nieuws

Grootste myceliumproject bij Beyond

Het grootste myceliumproject van 2020 staat bij Beyond Chrysant in Hoek van Holland. De akoestische wand van veertien meter lang en vier meter hoog is gemaakt van  myceliumcomposiet van reststromen uit de land- en tuinbouw, zoals chrysantenstengels en hennep. Die reststromen zijn op de kwekerij gestoomd en geënt met het ...

gepubliceerd: 2021-01-08 | tagged: nieuws

Brave New Food versnelt voedseltransities

SIGN jaagt innovaties aan in de tuinbouw aan die bijdragen aan de transitie naar duurzaam, gezonde en gewaardeerde voedsel. SIGN is daarom partner van het eerste uur van het platform Brave New Food (BNF). BNF verbindt start-ups, scale-ups, marktpartijen en investeerders om samenwerking en innovaties te realiseren op de themas ...

gepubliceerd: 2020-12-18 | tagged: nieuws

Start ‘Buyer group Biobased Bouwmaterialen’

Reststromen uit de land- en tuinbouw en andere biobased grondstoffen kunnen dienen als basis voor bouwmaterialen, interieurinrichting en infrastructuur. In de praktijk blijkt het echter niet eenvoudig voldoende afnemers bereid te vinden die oplossingen ook daadwerkelijk toe te gaan passen. Vanuit het innovatieprogramma Circulaire tuinbouw 2020-2025 van Stichting Innovatie Glastuinbouw ...

gepubliceerd: 2020-12-01 | tagged: news nieuws

Platform Reststromen bundelt krachten

Telersverenigingen Fossa Eugenia, Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland (ZON) en SunFresh en LLTB nemen gezamenlijk het initiatief tot oprichting van het Platform Tuinbouwreststromen. Samen verenigen zij kennis en expertise om te komen tot (hogere) verwaarding van tuinbouwreststromen en zo bij te dragen aan een circulair verdienmodel voor hun leden-ondernemers.

Hiermee komt ...

gepubliceerd: 2020-11-09 | tagged: news; nieuws

'Growing Airplanes' van start

SIGN, Hogeschool Inholland, Floriade Expo 2022 en Grown, starten dit jaar met de ontwikkeling van vliegtuigonderdelen op basis van tuinbouwreststromen met de ondersteuning van vliegtuigbouwer Airbus.

  
   
 

Substraat van reststromen aan elkaar gekit met mycelium (wortelnetwerk van schimmels)

Met de toekenning deze week van subsidie (GoChem – SIA) door de overheid kan ...

gepubliceerd: 2020-10-20 | tagged: circulair nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp