Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend voor informatieve doeleinden. De informatie over SIGN en haar activiteiten wordt verzorgd door SIGN.Hoewel we ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houdenverklaren we geen garanties van welke aard dan ook te geven, expliciet of impliciet, over de volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten, of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel. Alle vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt en alle activiteiten die u onderneemt op basis van de inhoud zijn daarom strikt voor uw eigen risico.

In geen geval is SIGN aansprakelijk voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of verliezen voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u de inhoud (RSS) van websites of hyperlinks naar andere websites dan de SIGN website bekijken. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. Het opnemen van een gesyndiceerde inhoud of hyperlinks impliceert niet noodzakelijkerwijze een relatie, aanbeveling of goedkeuring van de inhoud of de standpunten binnen deze inhoud.

SIGN levert een inspanning om deze website ‘in-de-lucht’ en goed bereikbaar te houden. SIGN neemt echter geen verantwoordelijkheid voor, en is niet aansprakelijk voor, eventuele onbereikbaarheid van deze website voor wat voor reden dan ook.

Cookies

Sign gebruikt cookies op haar website. Sommige zijn van de SIGN website zelf, anderen zijn van derde partijen. In onderstaande tabel vind u het complete overzicht. Met het blokkeren van cookies blokkeert u alleen alle niet-essentiele cookies.

Naam

Van

Soort

Functie en gebruik

sessionid

SIGN

Essentieel

De webserver onderscheidt hiermee simultane bezoekers

csrftoken

SIGN

Essentieel

Beveiliging tegen spammers en malware

__utma

Google Analytics

Niet-essentieel

Google Analytics onderscheidt hiermee bezoekers

__utmb

Google Analytics

Niet-essentieel

Legt het tijdstip van websitebezoek vast

__utmc

Google Analytics

Niet-essentieel

Legt het tijdstip van verlaten website vast

__utmz

Google Analytics

Niet-essentieel

Registreert vanaf welke website bezoekers komen

uid

AddThis

Niet-essentieel

AddThis onderscheidt hiermee bezoekers

uvc

AddThis

Niet-essentieel

Meet aantal bezoeken AddThis gebruikers  

psc

AddThis

Niet-essentieel

Legt sociale netwerk activiteit vast. 

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube

Essentieel

Maakt inschatting bandbreedte gebruiker 

PREF

Youtube

Essentieel

Onthoudt voorkeuren gebruiker 

demographics

Youtube

Niet-essentieel

YouTube onderscheidt hiermee unieke bezoekers 

use_hitbox

Youtube

Niet-essentieel

Houdt bij hoe vaak een video is bekeken 

ACTIVITY

Youtube

Niet-essentieel

Houdt activiteit op YouTube bij, om andere video's te suggereren. 

       

Flashcookies

     

s.ytimg.com

YouTube

Niet-essentieel

Onthoudt embedded video instellingen 

Licentie

Creative Commons License
Sustainable Innovations in Horticulture by SIGN is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

Uitleg Licentie

De gebruiker mag:

  • Het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven
  • Remixen - afgeleide werken maken
  • Gebruik maken van het werk voor commerciële doeleinden

Onder de volgende voorwaarden:

Naamsvermelding — De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met uw werk of uw gebruik van het werk).

Gelijk delen — Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie of een gelijksoortige licentie worden verspreid.

Met inachtneming van:

Afstandname van rechten — De gebruiker mag afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

Publiek domein — Indien het werk of een van de elementen in het werk zich in het publieke domein onder toepasselijke wetgeving bevinden, dan is die status op geen enkele wijze beïnvloed door de licentie.

Overige rechten — Onder geen beding worden volgende rechten door de licentie-overeenkomst in het gedrang gebracht:

  • Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet.
  • De morele rechten van de auteur
  • De rechten van anderen, ofwel op het werk zelf ofwel op de wijze waarop het werk wordt gebruikt, zoals het portretrecht of het recht op privacy.

Let op — Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. De beste manier om dit te doen is door middel van een link naar deze webpagina.

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp