SIGN is

Een Stichting met een bestuur van ondernemers en een twee koppig programmateam.

Dewi Hartkamp is vanuit Glastuinbouw Nederland aangewezen als programmamanager. Zij is verantwoordelijk voor de invulling van het innovatieprogramma, het secretariaat van de Stichting, alsmede voor het reilen en zeilen van de Stichting. Dewi Hartkamp (programmamanager vanuit Glastuinbouw Nederland);

Stichting SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatieprogramma's samen met het Ministerie van LNV. Arjan van Steekelenburg is vanuit LNV gedetacheerd bij de Stichting.

Kernbestuur

  • Adri Bom-Lemstra (voorzitter)
  • Peter Duijvestijn
  • Wouter Duijvesteijn
  • Gerben Ravensbergen
  • vacature

Programmabestuur

Het programmabestuur bestaat uit het kernbestuur aangevuld met adviseurs

  • Albert Haasnoot
  • Ministerie van LNV: Floor Boselie  (waarnemend lid)
  • Rudy Rabbinge 

Living Lab

In het Living Lab bij Dijkshoorn Recycling Bleiswijk zijn behalve start-ups en designers de volgende mensen actief:

Elise van Nunen is sinds begin 2023 Labmanager van het Living Lab. Dankzij haar werkzaamheden bij de Clique in Utrecht heeft zij ervaring met circulaire reststroom verwerking en de verwaardiging van deze stromen.  Met een interdisciplinaire bachelor en master en een diploma Sustainable Horticulture / Permacultures heeft zij brede kennis die ingezet zal worden voor zowel de praktische organisatie van het lab als het begeleiden van projecten.

Sofie Castelein werkte in 2022 vanuit haar stage bij Groot packaging in het Living Lab. Zij volgt de masteropleiding Bio Inspired Innovation (Universiteit Utrecht) en focust hier op de verwerking van reststromen uit de bloemenindustrie. Dit houdt bijvoorbeeld de productie van biobased platen voor exterieur toepassingen in. Hiervan zal uiteindelijk een biobased insectenhotel worden gemaakt. In 2023 werkt ze aan een verdieping van toepassingen voor rozen restbiomassa.

Beert Atsma loopt stage bij SIGN als onderdeel van zijn master in Bio Inspired Innovation (Universiteit Utrecht). Hij houdt zich bezig met het ontwikkelen van een product (biotoop - rode lijst soort) die kan bijdragen aan de Nederlandse biodiversiteit. De glastuinbouw sector is hierbij betrokken als potentiele leverancier van biodiversiteit.  

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp