SIGN is

Een Stichting met een bestuur van ondernemers en een twee koppig programmateam.

Dewi Hartkamp is vanuit Glastuinbouw Nederland aangewezen als programmamanager. Zij is verantwoordelijk voor de invulling van het innovatieprogramma, het secretariaat van de Stichting, alsmede voor het reilen en zeilen van de Stichting.

Stichting SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatieprogramma's samen met het Ministerie van LNV. Peter Oei is vanuit LNV gedetacheerd bij de Stichting. 

Kernbestuur

  • Adri Bom-Lemstra (voorzitter)
  • Peter Duijvestijn
  • Wouter Duijvesteijn
  • Piet Reedijk
  • Gerben Ravensbergen

Programmabestuur

Het programmabestuur bestaat uit het kernbestuur aangevuld met

  • Rudy Rabbinge 
  • Waarnemer Ministerie van LNV

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Peter OeiPeter Oei
Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 51 54 28 82
Email Dewi Hartkamp