SIGN is

Een Stichting met een bestuur van ondernemers en een twee koppig programmateam.

Dewi Hartkamp is vanuit Glastuinbouw Nederland aangewezen als programmamanager. Zij is verantwoordelijk voor de invulling van het innovatieprogramma, het secretariaat van de Stichting, alsmede voor het reilen en zeilen van de Stichting.

Stichting SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatieprogramma's samen met het Ministerie van LNV. Peter Oei is vanuit LNV gedetacheerd bij de Stichting. 

Kernbestuur

  • Adri Bom-Lemstra (voorzitter)
  • Peter Duijvestijn
  • Wouter Duijvesteijn
  • Piet Reedijk
  • Gerben Ravensbergen

Programmabestuur

Het programmabestuur bestaat uit het kernbestuur aangevuld met

  • Rudy Rabbinge 
  • Waarnemer Ministerie van LNV

Living Lab

In het Living Lab bleiswijk zijn behalve start-ups en designers de volgende mensen actief:

Laila Kestem is sinds 2021 onderdeel van het Living Lab team en sinds 2022 Labmanager. Zij is afgestudeerd met een master in Biosciences en na een afstudeerproject over "Materials of the future" in het Living Lab gaat zij de leiding voor een aantal opkomende projecten nemen. Op de planning voor dit jaar staan onder andere innovatieve veenvervangers, moderne teeltsystemen en circulaire tuinbouw mest.

Stefano loopt stage bij SIGN als onderdeel van zijn master in Bio Inspired Innovation (Universiteit Utrecht). Hij houd zich bezig met de verwerking van organische reststromen naar substraat voor paddenstoelen. Verder kijkt Stefano hoe het substraat kan worden toegepast. Hij heeft al meerdere mycelium gebaseerde designs voor interieur objecten gerealiseerd. 

Harold studeert Aerospace Engineering bij de TU Delft en gaat voor SIGN als stagiaire aan de slag met het ontwerpen en bouwen van een 3D-printer voor anisotroop mycelium composieten.  

Adrien gaat onderzoek doen naar 3D printing met biobased grondstoffen.

Sofie werkt vanuit haar stage bij Groot packaging in het Living Lab. Zij volgt de masteropleiding Bio Inspired Innovation (Universiteit Utrecht) en focust hier op de verwerking van reststromen uit de bloemenindustrie. Dit houdt bijvoorbeeld de productie van biobased platen voor exterieur toepassingen in. Hiervan zal uiteindelijk een biobased insectenhotel worden gemaakt.

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Peter OeiPeter Oei
Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 51 54 28 82
Email Dewi Hartkamp