Jongeren aan het roer

Gezond eten ligt niet altijd voor de hand. In de huidige voedselomgeving is het vaak makkelijker en goedkoper om ongezond te eten dan om een gezonde maaltijd binnen te krijgen.

Dat geldt zeker ook voor jongeren, die in de pauze makkelijk naar de supermarkt lopen voor een ongezondere snack. Jongeren zelf laten nadenken over een gezond voedselaanbod op school. Dat is het idee achter het project ‘Jongeren aan het roer’ van ZLTO en de HAS in Den Bosch, dat voortgekomen is uit de aanbevelingen van het rapport ‘Wat eten we morgen?’ van Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN).

Leerlingen van het Da Vinci College in Roosendaal, Helicon inen Bosch en het St Janslyceum in Den Bosch gingen samen aan de slag om een gezond concept te bedenken voor de schoolkantine. Om in een kort tijdsbestek ideeën van de leerlingen op te halen, is uitgegaan van de zogeheten Design Sprint Methode.
Zo ontwikkelden leerlingen van het Da Vinci College gezonde vers belegde broodjes met de schoolcateraar. Op het St Janslyceum bedachten de leerlingen een buitenkantine met foodtruck, waar ze ’s ochtends een bestelling kunnen plaatsen zodat er geen lange wachtrijen meer zijn. Leerlingen van Helicon pleiten nu voor meer watertappunten op school en meer beweging tijdens en tussen de lessen.

Op 25 juni zijn de resultaten door de leerlingen gepresenteerd aan het Voedingscentrum, JOGG en Gezonde School. Ook wordt er gekeken naar een vervolg om de methodiek als RIVM interventietool te accrediteren en verder uit te rollen naar andere provincies vanuit het Voedingscentrum binnen het programma De Gezonde Schoolkantine, JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht), Jong Leren Eten, Gezonde School, HAS, IVN en het ministerie van LNV.

gepubliceerd: 2021-06-30 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp