Dewi Hartkamp

Dewi Hartkamp is sinds februari 2009 programmamanager van SIGN. Dewi jaagt met SIGN vernieuwingen aan door spelers in het tuinbouwcluster en daarbuiten te verbinden in innovatieprojecten. Tevens is zij verantwoordelijk voor het wel en wee van de Stichting SIGN.

Daarvoor werkte Dewi bij:

  • SenterNovem o.a. secretaris van Glastuinbouw en Milieu (GlaMi) en Greenports NL; coordinator van 'Energie agrosectoren'; adviseur Pieken in de Delta (gebiedsgerichte economische versterking en innovatie) en ROB (Reductie overige broeikasgassen), initiatiefnemer/coördinator 'Positionering Account Landbouw'. 
  • Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten als onderzoekscoordinator en beleidsmedewerker voedselveiligheid en biotechnologie (Commmissie Coëxistentie).

Zij is gepromoveerd bij prof. R. Rabbinge op de koppeling van GIS en simulatiemodellen voor de evaluatie van de potentie van duurzame maissystemen.

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp