Vouchers reststromen bijna op !!

De voucher regeling voor biomassa voorbewerking van biomassa staat nog twee maanden open (uiterlijk tot 15 Januari 2023). De regeling is onderdeel van het innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw van SIGN om het experimenteren met toepassingen van tuinbouw reststromen te stimuleren.

SIGN werkt hiertoe samen met Dijkshoorn Recycling in het Living Lab in Bleiswijk.  Er zijn nog een paar vouchers beschikbaar  Wie het eerst komt wie het eerst maalt, dus maak nu gebruik van deze makkelijk te benutten regeling!  

Neem contact op met onze Lab manager Laila Kestem 

Voucher regeling

De voucher regeling vergoedt 50% van de kosten voor biomassa bewerking bij Dijkshoorn recycling BV van SIGN. Dit kan per opdracht tot een maximaal bedrag van 5.000€ (omvang voucher is dan € 2.500 voucher). Dijkshoorn kan op diverse manieren verkleinen tot de gewenste maat, persen en drogen.

Voorbeeld gebruik reststromen uit de tuinbouw:

Naast persproeven met diverse reststromen (zie onze SIGNaals en de website van Glastuinbouw Nederland voor meer voorbeelden) heeft een ondernemer op locatie rozen snoeiafval fijn laten hakselen en drogen om er vervolgens panelen mee te produceren. Deze panelen komen binnenkort in de vorm van een insectenhotel op de markt.

     
   

 Rozen reststroom en paprika granulaat voor verwerking in plaatmateriaal.

 

gepubliceerd: 2022-11-15 | tagged: news nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp