Limburgs ziekenhuis innoveert met preventieve hartrevalidatie

Greenhabit ontwikkelde met SIGN een programma dat, naast de gebruikelijke thema’s van gezond eten en bewegen, ook is gericht op ‘softe kanten’ van patiëntwelzijn. Vanuit persoonlijke drijfveren - een positieve mindset en het verdiepen van relaties - leren patiënten spelenderwijs gezond gedrag aan dat beter beklijft. Ervaringen worden op diverse momenten in een ‘gezondheidsreis’ vastgelegd. Begin oktober is het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen gestart met een pilot ‘gezonde leefstijl programma’ Greenhabit Cardio.

Een hart-event (zoals hartfalen en hartinfarct) heeft een ingrijpende invloed op patiënten. Ondanks dat hartrevalidatie bewezen effectief is, volgt nog geen 40 procent van alle hartpatiënten een hartrevalidatieprogramma. Bovendien haakt een groot deel gedurende de revalidatieperiode van 6-7 weken af. Patiënten komen veelal in een vicieuze cirkel met terugkerend ziekenhuisbezoek en sociaal isolement als gevolg. Het Greenhabit cardio programma ondersteunt de patiënt in de thuissituatie om nieuwe, gezonde gewoontes aan te leren. In Limburg wordt het programma voor hartpatiënten voor het eerst in een pilot uitgerold, ter aanvulling en ondersteuning van het reguliere revalidatieprogramma.

Positieve effecten

Cardioloog Dr. Tamara Aipassa, die het project begeleidt, heeft een belangrijke missie. “Cardiopatiënten niet alleen medisch behandelen, met medicatie en ingrepen, maar ze ook helpen de eigen regie te nemen op weg naar een meer duurzame, gezonde leefstijl.” Deze maand startte ze met een aantal patiënten in het Zuyderland ziekenhuis met het Greenhabit programma, met onder andere de elementen gezond eten, voldoende bewegen en omgaan met stressvolle situaties. De steun van lotgenoten in de App draagt bij aan het mentale welbevinden van de patiënt. Dit is een duurzaam ‘natuurlijk medicijn’ om gezond ouder te worden.
Dewi Hartkamp, projectmanager van SIGN, voegt daar aan toe dat gedragsverandering het doel is voor de langere termijn. “Het is geen campagne om meer groente en fruit te eten, maar een op de patiënt afgestemde aanpak. Gezond eten is één element van gezonde levensstijl. Aandacht voor alle elementen is nodig om tot een duurzame gedragsverandering te kunnen komen.” Het is het derde project van SIGN waarbij is gekozen voor een gepersonaliseerde aanpak. De eerste twee waren gericht op zwangere vrouwen en op mensen met diabetes-2.

gepubliceerd: 2021-10-15 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

VacatureVacature
Gedetacheerd
vanuit min. LNV

Email Dewi Hartkamp