Kringlopen sluiten: groene meststoffen

Grondloze teelten bieden uitstekende mogelijkheden om kringlopen te sluiten. Er wordt vrij weinig water gebruikt en de vloeibare, niet meteen benutte voedingsstoffen worden steeds gerecirculeerd. Dus we doen het al vrij goed.

Grondloze substraatteelten zijn nu nog aangewezen op vloeibare meststoffen gemaakt van kunstmest. De productie van met name stikstofhoudende kunstmest vraagt echter veel fossiele energie, terwijl de bron van een andere belangrijke nutriënt – fosfaat – eindig is.

In de speciale editie van VORK over grondloze teelten schetst SIGN een aantal mogelijke routes om door gebruik van de reststromen en nieuwe technologie kringlopen verder te sluiten met groene meststoffen.

gepubliceerd: 2021-03-02 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp