Sector versterkend

SIGN versterkt de sector

  • als bron voor systeeminnovaties
  • als richtinggevende partij voor innovatieprocessen en programmering
  • als partij die institutionele belemmeringen aan de orde stelt

Impact

In de afgelopen perioden hebben we grensverleggende innovaties ontwikkeld, die de sector en overheid opgepakt hebben. Bekende voorbeelden van resultaten uit het programma 2020 (periode 2002 – 2005) zijn: Kas als Energiebron, Tuinbouw Innovatieagenda Flowers & Food, De Drijvende kas, Tuinbouw Cluster Academie, TuinbouwInnovatie Fonds, Intelligente keten in intelligente kas, Van logistieke draaischijf naar servicenetwerk, Coolboxx / Fresh Corridor, Versparken, en Schoon - veilig - gezond. 

De tweede periode van Glastuinbouw 2020 (2006-2008) heeft initiatieven zoals Zonneterp, Kas voor elke woonwijk, Datagarden (koppeling ICT en tuinbouw), Schoon product- schoon vervoerd, Therapeutische eiwitten, Algen, Glasparel Zuidplaspolder, Villa Flora en Bouwen met Groen en Glas opgeleverd. 

In de derde periode - programma Glastuinbouw 2030 (2009 – medio 2011) – zijn voor 6 speerpunten concepten ontwikkeld die deels zijn overgenomen door andere partijen: Wikiplant, Afval is voedsel, Energieagenda vraagt  nieuw bodembeleid, Planthotel, Parels in het landschap (op gebiedsniveau), Nieuwe transactie en logistieke systemen in de sierteelt, en Landmarkt in de kas.

Een aantal nieuwe concepten zijn ontwikkeld maar nog niet in de praktijk gerealiseerd: Work is Gaming (Glaswerkt), Stadsglas, Nieuwe lichtgewicht drijvende kassen, Medicijnen uit de kas, Innovatielandschap, Polydome. 

Lees over de concepten in onze nieuwsbrieven

Kanttekening

Ger Vos, directeur innovatieNetwerk

'De beoordeling van de impact van SIGN concepten en kanttekening is afhankelijk van de verwachtingen die men heeft. Je kunt denken aan het realiseren van een pilot, naar de praktijk brengen van een concept of om een wezenlijke verandering in denken en doen binnen de sector op lange termijn. Is het laatste het geval dan moeten we een aantal zaken voor ogen houden:

  • De kans dat ideeën voor echt grensverleggende vernieuwingen snel en soepel worden overgenomen door bestaande partijen is niet groot.
  • De termijn waarop ingrijpende (systeem)veranderingen breed in de sector zichtbaar worden is veel langer dan een driejaar periode van de SIGN programma’s.
  • Hoe kun je de beweging die SIGN-perspectieven op gang brengen kwantificeren? De impact is niet uitsluitend toe te schrijven aan het eerste initiatief van SIGN, maar is de optelsom van activiteiten van verschillende partijen tijdens maar ook na SIGN bemoeienis.'

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp