Biobased voorbeeldwoning ter overname

Op kavel 80 (Tiny house kavel) van Floriade Wereldexpo in Almere staat een voorbeeldwoning voor internationale medewerkers, die voorzien is van isolatie uit paprikastengels. Het betreft het ontwerp van Dior Bouw, die de prijsvraag voor een duurzaam en betaalbaar bouwsysteem heeft gewonnen. Deze challenge van het Startup in Residence programma, uitgeschreven door het ministerie van LNV en Floriade, was gericht op het vinden van een betaalbaar modulair bouwsysteem met zoveel mogelijk tuinbouwreststromen als bouwmateriaal. Met dit project laten de initiatiefnemers zien dat het mogelijk is om fraaie betaalbare, biobased huisvesting voor medewerkers in de tuinbouw te realiseren. Na de Floriade (14 april -8 oktober) is de voorbeeldwoning beschikbaar voor een andere locatie!

Prijs, omschrijving en afbakening
Het gaat om de casco woning op kavel 80 (zie document 1 en 2), bestaande uit twee bouwlagen met een schuin aflopend dak. De prijs voor het object is €75.000 exclusief BTW. Een bouwkavel maakt nadrukkelijk geen onderdeel uit van de koop. De woning is nu op Stelcon platen geplaatst (deze blijven achter op het Floriade terrein). De nieuwe locatie eigenaar kan kiezen voor het gebruik van Stelcon platen of verwijderbare schroefpalen; op de toekomstige locatie hoeven er dan geen heipalen de grond in geslagen te worden. Het winnende systeem bestaat uit holle langwerpige bouwelementen van 60 cm breed, die met paprikastengel en cellulosevlokken zijn opgevuld. De bouwelementen zijn te vervoeren op een aanhanger. De binnenwanden zijn niet afgewerkt, Bij de keuze voor de afwerking is het belangrijk dat het plaatmateriaal minimaal 30 minuten brandwerend is. Combinaties van fermacel, gips en houtachtige plaatmaterialen zijn daarbij mogelijk. De ruimte achter het plaatmateriaal is dan beschikbaar voor leidingwerk. De casco woning bevat geen sanitair en keuken, ook de energievoorziening dient nog aangebracht te worden, er is een basis elektranetwerk aangebracht. De voorbeeldwoning is van buiten dagelijks te bezichtigen tijdens de openingsuren van de Floriade Wereldexpo.

Procedure
Partijen die de Tiny House willen overnemen kunnen voor uiterlijk 20 juli zich inschrijven. Uiterlijk 5 werkdagen later ontvangt u bericht. Om iedereen een eerlijke kans te geven, hanteert SIGN een vaste prijs en een lotingsprocedure. Uit de loting volgen drie aspirant kopers, de overige geïnteresseerden krijgen bericht dat ze niet gewonnen hebben. De winnaar kan een inspectie (laten) uitvoeren alvorens definitief de overeenkomst te formaliseren. Als de winnaar afhaakt, worden nummer twee en drie benaderd.

Aanmelden
Lees hieronder de documentatie en voorwaarden zorgvuldig door.

  • Wilt u het biobased voorbeeldwoning internationale medewerkers aanschaffen? Schrijf u hier in via deze link.
  • Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkeling van het biobased bouwsysteem? Dan kunt u zich vrijblijvend aanmelden via deze link.

Documentatie

  1. Foto overzicht Tiny House
  2. Situatie bovengronds kavel 080-097
  3. Constructie berekening
  4. Constructie overzichten
  5. Constructie bijlage

Voorwaarden
1. Koper is verantwoordelijk voor het (laten) weghalen van de voorbeeldwoning van het Floriade terrein op uiterlijk 1 december 2022
2. Koper accepteert de woning in de staat waarin deze zich bevindt in juli 2022: een vrij in te richten ruimte waarin koper zelf de keuze voor badkamer en keuken kan maken.
3. Indien er substantiële schade optreedt aan de woning voorafgaand aan 1 december 2022, dan vergoedt SIGN de schade of heeft het recht deze overeenkomst te ontbinden.
4. Koper draagt zelf zorg voor een kavel om het Tiny house neer te zetten.
5. Koper betaalt SIGN een bedrag van €75.000 exclusief BTW voor het recht de voorbeeldwoning over te nemen.
6. Betaling vindt plaats in twee termijnen: voor 10 augustus €15.000 excl. BTW en het resterende bedrag van €60.000 excl. BTW dient uiterlijk 1 november 2022 door SIGN ontvangen te zijn.
7. SIGN heeft het recht de overeenkomst te ontbinden en de voorbeeldwoning aan een andere partij te gunnen, indien de betaling(en) niet tijdig plaatsvinden.

gepubliceerd: 2022-06-27 | tagged: news nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp