Nieuws

Financiering circulariteit gebiedsontwikkeling

Zijn er nieuwe manieren om structurele financiering van innovatie te borgen gebiedsont-wikkeling? Voor de Greennest Experience in Haarlemmermeer werkte jurist ...

gepubliceerd: 2022-12-23 | tagged: news nieuws

Rozensnippers in Insectenhotels

In het SIGN Living Lab in Bleiswijk werken bioneers en start-ups aan vierkantsverwaarding van reststromen voor een circulaire tuinbouw. Sofie ...

gepubliceerd: 2022-12-21 | tagged: news nieuws

Sign op Twitter

Vandaag organiseerden Greenport West Holland en SIGN kennissessie bij Houweling, Dijkshoorn Recycling en het Living Lab in Bleis...

updated: 2023-01-26 06:00

Sinds de opening van het SIGN living lab bij Dijkshoorn Bleiswijk in september 2021 zijn diverse ondernemers, makers en bioneers...

updated: 2023-01-24 12:08

Tomatenreststroom aan het einde van de teelt bevat veel vocht. Proef om meer waarde te halen uit zowel natte als droge fractie. ...

updated: 2023-01-20 11:22

Our program Growing airplanes, financed by Ministry of IenW, Rabobank Westland and SIA Raak with Airbus, Grown, InHolland and Fl...

updated: 2023-01-20 11:11

Een mooie combinatie van teeltstrategieen voor #plantgezondheid #weerbare teelten en #circulaire #groeimedia @HelmaVerberkt Fra...

updated: 2023-01-19 04:08

Afgelopen week startte de proef om vijf circulaire substraten te vergelijken met de standaard steenwol in de tomatenteelt. Verde...

updated: 2023-01-19 01:32

Met de Buyer Group Biobased bouwmaterialen stimuleert het ministerie van LNV opdrachtgevers om specifiek op biobased uit te vrag...

updated: 2023-01-17 07:20

Van Harte Gefeliciteerd! Terechte Nominatie #Excellent #ondernemerschap @Wouter en Martijn Duijvestijn Beyond Chrysant ! Tuinbou...

updated: 2023-01-13 09:25

Waar een wil is, is een weg. Biobased bouwmaterialen veilig toepassen is technisch goed mogelijk. https://t.co/VMju4gWMg3

updated: 2022-12-28 12:27

#Circulaire #tuinbouw in #circulaireeconomie Van schoon, efficiënt & zuinig naar #slim #verbonden voor morgen De afgelopen m...

updated: 2022-12-23 02:05

Toekomstbeelden: inspiratiebron

SIGN organiseerde op 3 december een ondernemerssessie over de toekomst van de glastuinbouw in 2040. Deze beelden geven een breed perspectief van een glastuinbouw die midden in de samenleving staat en bijdraagt aan een gezonde woon-, werk- en leefomgeving. De toekomstbeelden vormen een inspiratiebron voor de innovatieprogrammas van SIGN voor de komende vijf jaar waarin SIGN samenwerkt met het ministerie van LNV.  lees meer...

Living Labs voor innovatie

Het SIGN innovatieprogramma 2021-2025 werkt aan tuinbouwoplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en sluit aan op de missies van het kabinet. Circulaire Tuinbouw krijgt volop aandacht zoals de verwaarding van organische reststromen waar SIGN in 2018 mee startte. Tevens werkt SIGN aan het vergroenen van meststoffen & substraat,  biobased materialen en het stimuleren van duurzame huisvesting van medewerkers. Naast circulariteit werkt SIGN aan systeemdoorbraken voor gezonde voeding zoals via gedragsverandering en nieuwe kanalen. Voor de uitvoering van haar innovatieprogramma werkt SIGN samen met het ministerie van LNV, de Greenports en het bedrijfsleven.
 
LIVING LABs
De aanpak van het Circulaire Tuinbouw innovatieprogramma vindt vooral plaats middels het oprichten en deelnemen aan Living Labs, met eigen pilots, het in kaart brengen van wet- en regelgeving en het stimuleren van Buyer groups (markt organiseren) bijvoorbeeld voor biobased bouwen. Lees hier meer over het Living lab Bleiswijk.

Circulair verpakken Beyond Chrysant

Groen moet je doen! In 2020 is SIGN gestart met het innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw 2020-2025. Dit open innovatieprogramma stimuleert circulair ondernemerschap, de ontwikkeling van nieuwe ketens en het organiseren van markt. Uiteraard is er een belangrijke rol weggelegd voor teeltbedrijven zelf. Ondernemer Wouter Duijvesteijn van Beyond Chrysant legt uit waarom hij naast efficiënt telen en goed werkgeverschap experimenteert met duurzaam verpakken.

Uitgelicht project

Geen pillen maar paprika's (Rotterdam)

Hoe kunnen huisartsen bijdragen aan een gezond eetpatroon van hun cliënten? SIGN en Fonds Achterstandswijken Rotterdam (FAW) startten in 2018 een programma om de cliënten van 50 huisartspraktijken te bereiken. De eerste fase betrof het in kaart brengen van hoe patiënten omgaan met voeding en hoe ze te motiveren zijn gezonder te gaan eten. Deze klantreis geeft bovendien zicht op hoe huisartsen het beste hun cliënten kunnen laten kiezen uit verschillende acties om hun eetpatroon aan te passen. Als cliënten zelf kiezen wat het beste bij hun situatie past, is de kans op blijvende gedragsverandering groter. Daarnaast kregen deelnemende huisartsen in dit project scholing van Tamara de Weijer, die als huisarts veel ervaring heeft op het gebied van motivatie. De deelnemende huisartsenpraktijken hadden snackgroentes in de wachtruimte van hun praktijk. Op die manier zijn ca. 120.000 Rotterdammers bereikt in 2019. Stichting Voeding Leeft begeleidt de FAW huisartsen en maakt de benodigde communicatiemiddelen zoals video’s voor de beeldschermen in de wachtkamer.

Groen moet je doen!

Welke sector levert oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken? Gezondheid en Welzijn. Onder de serietitel Groen moet je doen vindt u een aantal inspirerende filmpjes van SIGN initiatieven.

 • Het Living Lab - video
 • Growing airplanes - video
 • Oproep verduurzaming meststoffen - video
 • A million friends - video
 • Verwerking reststromen sierteelt - video
 • Van Pillen naar Paprika's - video
 • Building Biomass Heroes conferentie - video
 • Luchtzuiverende plantsystemen (bijeenkomst onderzoek) - video
 • Circulaire akoestische belmeubels - video
 • Greennest Play: groenbeleving - video
 • Sky Garden paviljoen - video
 • Conferentie Circulaire Tuinbouw - video
 • Het Groene Tijdperk: vitale werkplekken - video

Waard&vol Groen

"Waard&vol Groen 2016-2020" is het aflopende innovatieprogramma van SIGN. Klik HIER 

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Peter OeiPeter Oei
Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 51 54 28 82
Email Dewi Hartkamp