Nieuws

Biobased voorbeeldwoning ter overname

Op kavel 80 (Tiny house kavel) van Floriade Wereldexpo in Almere staat een voorbeeldwoning voor internationale medewerkers, die voorzien is ...

gepubliceerd: 2022-06-27 | tagged: news nieuws

Terugblik Biobased bouwen inspiratie

Greenport West-Holland en SIGN organiseerden op 2 juni op het Floriade-terrein het seminar Biobased Bouwen & Huisvesten. In deze terugblik een ...

gepubliceerd: 2022-06-27 | tagged: nieuws

Sign op Twitter

Voor een inspiratie centrum voor architecten in het Midden-Oosten ontwikkelden Laila Kestem en Stefano Roccio robuuste mycelium ...

updated: 2022-07-01 04:21

Waardevolle stoffen uit planten en reststromen #tuinbouw, voedingsvezels, materialen, polymeren, latex en fijnchemicalien.... Er...

updated: 2022-06-29 08:40

Voorbeeldwoning op Floriade ter overname Op kavel 80 (Tiny house kavel) van Floriade Wereldexpo in Almere staat een voorbeeldwon...

updated: 2022-06-28 06:04

Diverse crisissen teisteren onze gemoedsrust, zo hoorde ik gister op het journaal. Niet meer dan 3 keer per week nieuws kijken w...

updated: 2022-06-27 12:25

Well done V8 / David and @mraaphorst https://t.co/OcoYp6QJcc

updated: 2022-06-27 09:59

Floriade blijft verrassen: opeens is het dak van Tiny house van Groei en bloei knalgeel door de muurpeper. De Gerbera’s en anthu...

updated: 2022-06-27 03:36

Komende week organiseren SIGN en Greenport West Holland twee informatiesessies, allebei gratis te bezoeken. Het seminar op 28 ...

updated: 2022-06-25 09:07

Vele goede trajecten voor verwaarding van reststromen, van idee via pilots naar 1e productie. Maar hoe kom je goed in de markt? ...

updated: 2022-06-24 03:10

Eens, Floriade is zoveel meer dan een tuinbouwtentoonstelling. Je moet er minstens twee dagen heen om de inspirerende exposities...

updated: 2022-06-23 09:02

#Webinar #36 #Profijtvanprecisie #INNOVEREN ipv #SANEREN #kringloop #circulair #voedselzekerheid Planbureau voor de Leefomgeving...

updated: 2022-06-21 08:07

Toekomstbeelden: inspiratiebron

SIGN organiseerde op 3 december een ondernemerssessie over de toekomst van de glastuinbouw in 2040. Deze beelden geven een breed perspectief van een glastuinbouw die midden in de samenleving staat en bijdraagt aan een gezonde woon-, werk- en leefomgeving. De toekomstbeelden vormen een inspiratiebron voor de innovatieprogrammas van SIGN voor de komende vijf jaar waarin SIGN samenwerkt met het ministerie van LNV.  lees meer...

Living Labs voor innovatie

Het SIGN innovatieprogramma 2021-2025 werkt aan tuinbouwoplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en sluit aan op de missies van het kabinet. Circulaire Tuinbouw krijgt volop aandacht zoals de verwaarding van organische reststromen waar SIGN in 2018 mee startte. Tevens werkt SIGN aan het vergroenen van meststoffen & substraat,  biobased materialen en het stimuleren van duurzame huisvesting van medewerkers. Naast circulariteit werkt SIGN aan systeemdoorbraken voor gezonde voeding zoals via gedragsverandering en nieuwe kanalen. Voor de uitvoering van haar innovatieprogramma werkt SIGN samen met het ministerie van LNV, de Greenports en het bedrijfsleven.
 
LIVING LABs
De aanpak van het Circulaire Tuinbouw innovatieprogramma vindt vooral plaats middels het oprichten en deelnemen aan Living Labs, met eigen pilots, het in kaart brengen van wet- en regelgeving en het stimuleren van Buyer groups (markt organiseren) bijvoorbeeld voor biobased bouwen. Lees hier meer over het Living lab Bleiswijk.

Uitgelicht project

Luchtzuivering moderne plantensystemen

 
   

Het aantal voortijdige overlijdens door fijn stof is in Nederland becijferd op 8000 – 12.000 per jaar *. Van moderne ventilerende plantensystemen is bekend dat ze de lucht kunnen zuiveren, maar het effect op fijn stof was nog niet eerder onderzocht. Uit onderzoek van TNO blijkt dat levende systemen met planten effectief fijn stof kunnen verwijderen. Omdat mensen 90% van hun tijd binnenshuis doorbrengen, bieden deze plantensystemen perspectief op een gezonde leefomgeving. Het rapport ''Effects of plant systems on air quality'' kunt u hier downloaden.

 

* Bron: RIVM 

 

 

 

 

 

 

Groen moet je doen!

Welke sector levert oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken? Gezondheid en Welzijn. Onder de serietitel Groen moet je doen vindt u een aantal inspirerende filmpjes van SIGN initiatieven.

 • Het Living Lab - video
 • Growing airplanes - video
 • Oproep verduurzaming meststoffen - video
 • A million friends - video
 • Verwerking reststromen sierteelt - video
 • Van Pillen naar Paprika's - video
 • Building Biomass Heroes conferentie - video
 • Luchtzuiverende plantsystemen (bijeenkomst onderzoek) - video
 • Circulaire akoestische belmeubels - video
 • Greennest Play: groenbeleving - video
 • Sky Garden paviljoen - video
 • Conferentie Circulaire Tuinbouw - video
 • Het Groene Tijdperk: vitale werkplekken - video

Waard&vol Groen

"Waard&vol Groen 2016-2020" is het aflopende innovatieprogramma van SIGN. Klik HIER 

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Peter OeiPeter Oei
Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 51 54 28 82
Email Dewi Hartkamp