Lancering Buyer Group tijdens InnovatieExpo

Tijdens de InnovatieExpo lanceerde secretaris-generaal Jan-Kees Goet van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) officieel de Buyer group biobased bouwmaterialen.

Opdrachtgevers met bouwplannen gaan hierin gezamenlijk aan de slag om een markt te creëren voor bouwmaterialen van restproducten. Reststromen uit de land-, tuin- en bosbouw blijken geschikt als grondstof voor gebouwen en bruggen of geluidswanden. Zo zijn bijvoorbeeld stengels van paprika’s en tomaten toe te passen als isolatiemateriaal van woningen en kantoren.

Minister Schouten: “Hergebruik van reststromen is een belangrijk onderdeel van kringlooplandbouw waarbij zo min mogelijk afval vrijkomt, de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk is en grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen worden benut. Ik ben enorm onder de indruk van de innovatieve geest van de agrarische sector om mee te denken hoe reststromen ook anders dan in de land- en tuinbouw een plek kunnen vinden. Hier zit potentie in. Enerzijds om de bouw te verduurzamen, anderzijds ook als nieuw verdienmodel voor boeren en tuinders.”

Lange termijn opslag van CO2
Biobased bouwmaterialen zoals hout, reststromen uit de land-, tuin- en bosbouw (paprika- en tomatenstengels, chrysantenstengels, hennep, vlas en lisdodde), kunnen een forse bijdrage leveren aan het terugdringen van CO2 emissie en stikstof in de bouw. Technisch is het allemaal mogelijk maar toch blijkt het in de praktijk lastig om voldoende afnemers te vinden die met deze grondstoffen willen werken. Daarom gaat de Buyer group aan de slag om publieke en private opdrachtgevers te ondersteunen bij hun inkooptrajecten door biobased bouwmaterialen te inventariseren, interieurinrichting met biobased producten te stimuleren en infrastructurele werken te faciliteren, met de bedoeling om de markt voor biobased materialen te versterken. Naast het Rijksvastgoedbedrijf, de provincies Zuid-Holland en Zeeland, woningbouwcorporatie Talis, de gemeenten Tilburg, Heerlen en Nijmegen nemen ook private partijen deel, zoals Duijvestijn Tomaten, de Fruit Tech Campus en laurierkwekerij Gova.

Tuinbouw voor het voetlicht
De lancering van de Buyer group tijdens de Expo gaf de tuinbouw een goede kans om de positieve kanten van de sector te tonen. Tijdens het rondetafelgesprek noemdeTed Duijvestijn van Duijvestijn Tomaten initiatieven zoals vleesvervangers met tomaat (tomaat americain) en toonde verpakkingen voor tomaat, waarin de vezels verwerkt waren. Harry Schmeitz, directeur van de Fruit Tech Campus in Geldermalsen liet de nieuwbouwplannen zien, waarmee hij de markt gaat uitdagen biobased te gaan bouwen. Anneke van de Kamp, lid van het Topteam Tuinbouw en Uitgangsmaterialen bracht de positieve aspecten van de tuinbouw naar voren: de tuinbouw kweekt geluk en gezondheid voor de hele samenleving.

De buyer group is op initiatief van SIGN van start gaat om de markt voor biobased reststromen, waaronder tuinbouwreststromen te versterken. In deze overzichtsvideo o.a. een blik op het gebruik van paprika- en tomatenstengels als isolatie- en bouwmateriaal.

gepubliceerd: 2021-04-12 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

VacatureVacature
Gedetacheerd
vanuit min. LNV

Email Dewi Hartkamp