Praktische info

Het Living Lab bevindt zich op het terrein van Dijkshoorn Recycling, aan de Overbuurtseweg 8, in Bleiswijk.

 

 

Openingstijden:

Het lab is open voor inloop op maandag en donderdag tussen 10:00 en 16:00, maar om er zeker van te zijn dat je iemand aantreft en voor het inplannen van een intakegesprek en/of rondleiding verzoeken we je een afspraak in te plannen via SIGN Living Lab of neem contact op met Elise van Nunen (0619425357, maandag en donderdag) of Dewi Hartkamp (0653131944 vrijdag).

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp