Nieuwberichten Taglijst voor 'nieuws'

Circulaire Tuinbouw

Voor de uitvoering van haar innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw 2021-2025 heeft SIGN de samenwerking met drie regionale Greenports opgezocht. Het programma is ingebracht bij het ministerie van LNV als vervolg op het huidige innovatieprogramma, dat in opdracht van het ministerie deze zomer is geëvalueerd is door Prof. M. Hekkert. In alle ...

gepubliceerd: 2020-09-17 | tagged: news nieuws

Versnelling circulaire sierteelt

Het Versnellingshuis: Nederland circulair!  heeft opdracht verstrekt aan Leo Swart (Cresultant) en Willem Kemmers (Innoventuri) om in de sierteelt doorbraken op circulair gebied te realiseren. Het is een van de vijf 'Moonshots projecten' en haakt aan op het open innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw 2021-2025 van SIGN; programmamanager Peter Oei is lid ...

gepubliceerd: 2020-07-20 | tagged: nieuws

SIGN innovaties op Floriade Expo 2022

Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) en Floriade Expo 2022 werken samen aan de realisatie van innovatieve projecten tijdens en in aanloop naar de wereldtuinbouwtentoonstelling. Sjaak van der Tak (SIGN) en Pieter Cloo, directeur Floriade Almere 2022 BV, hebben recent de samenwerkingsovereenkomst getekend.

Zowel in aanloop naar Floriade als tijdens de ...

gepubliceerd: 2020-07-15 | tagged: nieuws

Lucratief wit poeder: A million friends

In een garagebox in Amsterdam Zuidoost * liggen 5 kg zakken met een witte stof erin: gevriesdroogde sporen van Bacillus subtilis. Het zijn speciaal geselecteerde stammen, die effectief zijn tegen bepaalde schimmels en schadelijke bacterieziekten in champignons (voormalig Productschap Tuinbouwproject).

Diverse tuinders van andere gewassen (tomaat, chrysant, hortensia) zijn geïnteresseerd om ...

gepubliceerd: 2020-07-10 | tagged: natuurlijke weerstand nieuws

Prijsvraag biobased entreegebouw Floriade

Op initiatief van SIGN is gisteren de prijsvraag opengesteld voor een biobased circulair bouwsysteem. De prijsvraag (Challenge) valt onder het Startup in residence-programma van de overheid waarin startups gestimuleerd worden biobased toepassingen te ontwikkelen. In het kader van deze challenge wil de Floriade daarom hun entreegebouw in 2022 als ...

gepubliceerd: 2020-06-11 | tagged: nieuws

1e product sierteelt reststroom

Eind maart werd op initiatief van VARTA, Greenport West Holland en Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) vanwege vraaguitval door Corona een verkenning gestart naar hoogwaardige alternatieven voor 18 sierteeltgewassen. Het eerste nieuwe product is een feit: een handdesinfectiemiddel met lauriergeur en een roze tintje.

Het lukte VARTA Valorisatielab en het ...

gepubliceerd: 2020-06-11 | tagged: nieuws

Sprankje virushoop na Pasen

Nu we elke dag overspoeld worden met nieuws over corona, is het goed om de resultaten van een proef met een heel ander virus te delen. Op Goede vrijdag kwam het verslag binnen van experimenten met het ToBRFV-virus (Tomato Brown Rugose Fruit Virus), een quarantaine organisme dat in de tomatensector ...

gepubliceerd: 2020-04-16 | tagged: nieuws

Verkenning kansen plantenstoffen sierteelt vanwege vraaguitval coronacrisis

Op initiatief van VARTA, Greenport West Holland en Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) is een verkenning gestart naar hoogwaardige alternatieven voor bloemen. Het gaat daarbij om relatief eenvoudige stoffen zoals etherische oliën, geur- of kleurstoffen. De verkenning is mogelijk door financiële bijdragen van Gemeente Westland, provincie Zuid-Holland en SIGN. 


Als ...

gepubliceerd: 2020-04-07 | tagged: nieuws

Update wetgeving reststromen

We leven erg mee met de bedrijven die getroffen zijn door de gevolgen van het corona virus en het uitblijven van vraag naar mooie producten. Op de website van Glastuinbouw Nederland vindt u de inzet en resultaten van het crisisteam.

Voor het geval u meer wilt weten over wat u ...

gepubliceerd: 2020-03-19 | tagged: nieuws

Boominnovaties winnaar Fietspad van de toekomst

Het plan voor vergroening en het creeeren van windluwte met boominnovaties langs het Fietspad van de toekomst is op 9 maart gehonoreerd! Het voorstel van Boomkwekerij Ebben, SIGN en Keypoint Consultancy zat bij de winnaars. De komende maanden zal het ontwikkelbudget van 50 K Euro gebruikt worden voor een pilot ...

gepubliceerd: 2020-03-19 | tagged: nieuws

Boominnovaties 4 Fietspad van de toekomst

Op woensdag 4 maart pitcht het samenwerkingsverband tussen Ebben boomkwekerij, SIGN en Keypoint Consultancy aan de jury de opzet van een  boominnovatie plan langs het fietspad van de toekomst. Voor een veiliger, confortabeler en duurzamer fietspad tussen Utrecht en Wageningen. Er zijn 9 andere nominaties vanuit het bedrijfsleven. De prijs ...

gepubliceerd: 2020-03-04 | tagged: nieuws

Building Business krijgt vervolg

Op 9 oktober organiseerden BTC en SIGN het event 'Building Business with Biomassa Heroes' waar de vraag centraal stond hoe biomassa kan doorbreken als grondstof voor de bouwsector. Bijgaand een korte samenvatting en een Groenmoetjedoen filmimpressie. 

Foto's: Tuinbouw ontmoet Bouw voor verwaarding reststromen naar biobased materialen.

Bio Treat Center ...

gepubliceerd: 2019-11-15 | tagged: nieuws

Circulaire tuinbouw: inzicht in wet en regelgeving

Tijdens het symposium 'Building Business with biomass heroes' op 9 oktober presenteerde SIGN haar publicatie Op weg naar een circulaire tuinbouw, wet- en regelgeving reststromen.

De transitie naar circulaire tuinbouw begint bij kritisch te zijn over wat het bedrijf inkomt en er weer uitgaat. Bij de productie van groenten en ...

gepubliceerd: 2019-10-10 | tagged: nieuws

Health Impact Bond Cardio

Duurzame gedragsverandering gezonde voeding en leefstijl

Tijdens de Dutch Food Week gaven Greenhabit en Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland het startsein van het Greenhabit Cardio programma. Het programma gaat met 200 hartpatiënten aan de slag in twee Limburgse ziekenhuizen en met lokale zorgverleners. De Universiteit van Maastricht valideert de resultaten.

 
   

De ...

gepubliceerd: 2019-10-09 | tagged: nieuws

Building Business with Biomass Heroes

De transitie richting een meer duurzame, circulaire economie biedt kansen voor ondernemers. Belangrijkste succesfactor hierbij is het maken van nieuwe verbindingen voor duurzame producten en nieuwe markten. Een goed voorbeeld is de verbinding tussen de bouwsector en de tuinbouw. De connectie is logisch: De tuinbouw is op zoek naar nieuwe ...

gepubliceerd: 2019-09-13 | tagged: nieuws

Moderne plantensystemen effectief tegen fijnstof

Uit onderzoek van TNO blijkt dat levende systemen met planten effectief fijn stof kunnen verwijderen. Fijn stof is een sluipmoordenaar, die jaarlijks duizenden voortijdige overlijdens veroorzaakt. Omdat mensen 90% van hun tijd binnenshuis doorbrengen, bieden deze plantensystemen perspectief op een gezonde leefomgeving. De onderzoeksresultaten zijn deze week bekendgemaakt.

Het aantal ...

gepubliceerd: 2019-07-18 | tagged: nieuws

Waard&vol groene gebouwen

Gebouwen die bijdragen aan het integraal aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van wateroverlast, hittestress, energie, gezondheid, biodiversiteit en circulariteit. Gebouwen vol waard&vol groen dus!

Na het boek Bouwen met Groen en Glas vormt de Handleiding Levende Gebouwen een verdiepende slag over de waarde van groen in ...

gepubliceerd: 2019-06-17 | tagged: nieuws

BTC en SIGN bundelen krachten richting Circulaire Tuinbouw

Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) en Bio Treat Center gaan samenwerken aan toepassingen voor biomassa uit de tuinbouw in het landelijke programma Circulaire Tuinbouw. Hiertoe tekenden Dewi Hartkamp programmadirecteur van SIGN en Ton Voncken directeur Bio Treat Center een samenwerkingsovereenkomst.

Met deze samenwerking koppelt SIGN haar strategische programmering aan het ...

gepubliceerd: 2019-06-11 | tagged: nieuws

Circulaire akoestische belcellen

Op menig kantoortuin is de vraag naar belruimten groot. De werkplek van de toekomst gebruikt alleen nog natuurlijke en hernieuwbare materialen. Stichting SIGN ontwikkelde met Fungalogic akoestische panelen van ‘’growing materials’’, gekweekte materialen waarin tuinbouwreststromen verwerkt zijn. In de akoestische belcellen combineren we deze nieuwe materialen met levend groen, voor ...

gepubliceerd: 2019-06-04 | tagged: nieuws

Tuinbouw op pad voor gezonde voeding

Gezond als nieuwe norm

Hoe laat je de consument meer groente en fruit eten? Deze vraag staat centraal in de verkenning: Wat eten we morgen?  Rob Baan van Koppert Cress en Maaike de Vries presenteren de resultaten tijdens het Hortiheroes Festival van 11 april en overhandigden Karin Zwinkels, wethoudster van ...

gepubliceerd: 2019-04-11 | tagged: nieuws preventie

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp