Veel interesse Buyer Group Biobased

In het innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw 2021-2025 van SIGN is het vergroten van de markt met Buyer groups opgenomen. Het ministerie van LNV financiert nu een Buyer group biobased bouwmaterialen in de aanloop naar de Innovatie Expo. Afgelopen donderdag vond het eerste seminar plaats; de 115 deelnemers kregen uitleg over biobased materialen en hoe je als opdrachtgever het verschil kunt maken bij de aanbesteding.

Kwartiermaker Jan Willem van de Groep toonde de noodzaak aan voor biobased materialen in het kader van het klimaatbeleid. Drie sprekers lieten zien wat er nu al kan met biobased bouwmaterialen en RVO Pianoo presenteerde de werkwijze van een al bestaande Buyer group . Vanuit de tuinbouw doet Duijvesteijn Tomaten mee aan de Buyer group voor de renovatie van 200 m2 kantoor. Ook de realisatie van woningen voor internationale medewerkers biedt kansen voor ondersteuning door de Buyer Group.

Inspiratie

De noodzaak om Biobased bouwmaterialen toe te passen komt goed tot uiting door de beschikbare carbon budgetten voor de bouwsector af te zetten tegen de huidige emissies. De conclusie is helder: we moeten sneller grote stappen zetten en de opslag van koolstof in biomassa speelt daarbij een sleutelrol. Deze inleiding was een mooie brug naar Daan Bruggink van Orga Architecten. Die voegde de daad bij het woord door gebouwen te laten zien waarin alle mogelijke oplossingen van dit moment aan het bod kwamen. Hij benoemde ook de problemen en onzekerheden bij het bouwen met biobased materialen. Bouwmaterialen moeten lang mee kunnen gaan en we kennen de eigenschappen van een aantal producten nog onvoldoende. Die uitspraak kon worden bevestigd door mycelium pionier Jan Berbee. Met schimmels als bindmiddel is hij in staat om restromen uit de land- en tuinbouw om te zetten naar  fantastische interieur producten met zijn bedrijf Grown. Jan ziet volop kansen voor een keur aan bouwproducten, zoals kant en klare cellen die als interieurelement gebruikt kunnen worden als werkplek, stilteplek of belruimte. Een andere ondernemer die pioniert met de inzet van reststromen uit de tuinbouw is Rob van Hove. Hij maakt kant en klare gevelelementen gevuld met isolerende paprikastengels die met slimme verbindingen opgebouwd kunnen worden tot een compleet gebouw. Daarmee won hij de prijsvraag voor het entreegebouw van de Floriade met de lovende jury opmerking: ‘Geniaal eenvoudig’. Die uitvraag was een voorbeeld van innovatief aanbesteden: niet op basis van een ontwerp, maar op basis van een bouwsysteem dat aan drie criteria moest voldoen: zoveel mogelijk tuinbouwreststromen verwerken, architectonisch breed inzetbaar en betaalbaarheid.

Aansluiten bij de Buyer Group

Het tweede deel van de bijeenkomst ging over de toegevoegde waarde van een Buyer group. Binnen een Buyer Group werken (semi)publieke en private opdrachtgevers gezamenlijk aan een gedeelde visie en -strategie voor het inkopen van een specifieke categorie producten. Dit stimuleert de markt om duurzame oplossingen te ontwikkelen, dan wel te investeren in schaalsprongen, die passen bij een concrete, breed gedragen behoefte. De deelnemers brengen actief projecten in waarmee actief geëxperimenteerd kan worden met nieuwe kennis en inzichten. Er is uitgelegd wat voor kansen en benefits een buyer group biedt voor deelnemers, hoe die werkt en wat er mee bereikt kan worden met betrekking tot het halen van maatschappelijke doelen. Het doel van dit webinar was vooral om opdrachtgevers bekend maken met het principe van de buyer group en ze uit te dagen om zich aan te sluiten. Een aantal interessante deelnemers zit inmiddels in de pijplijn. De inschrijftermijn voor de buyer group is 29 maart; deelnemers kunnen zich profileren op de Innovatie Expo op 8 april.

Meer informatie: janwillem@vdgroep.nl

gepubliceerd: 2021-02-21 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

VacatureVacature
Gedetacheerd
vanuit min. LNV

Email Dewi Hartkamp