Paviljoen Expo Dubai wint prijs!

Het Nederlandse paviljoen won de prijs voor meest duurzame gebouw op de Wereld Expo Dubai!  Het integrale ontwerp brengt water, energie en voedselproductie samen. Het ontwerp is tevens genomineerd voor de onderscheiding ''beste educatief bewustwordingsprogramma''.  SIGN heeft vanaf het begin meegewerkt aan het ontwerp van een circulair voedselsysteem voor het paviljoen.

gepubliceerd: 2021-09-13 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp