1e product sierteelt reststroom

Eind maart werd op initiatief van VARTA, Greenport West Holland en Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) vanwege vraaguitval door Corona een verkenning gestart naar hoogwaardige alternatieven voor 18 sierteeltgewassen. Het eerste nieuwe product is een feit: een handdesinfectiemiddel met lauriergeur en een roze tintje.

Het lukte VARTA Valorisatielab en het bedrijf TriStar- dat reinigingsconcepten voor professioneel gebruik ontwikkelt - in twee maanden tijd om van verkenning en pilots naar een duurzame product te komen. Het celosia- of hanekamextract, de kleurstof in het desinfectiemiddel, is afkomstig van kwekerij Ammerlaan Sosef uit het Westland.

De verkenning is mogelijk door financiĆ«le bijdragen van Gemeente Westland, provincie Zuid-Holland en SIGN. SIGN dacht actief mee over de opzet van de verkenning en speelde een rol in het aandragen van sierteeltbedrijven, die geĆÆnteresseerd zijn in dergelijke biobased projecten. En..... dat kan snel tot resultaat leiden, zo blijkt wel uit dit nieuwe handdesinfectiemiddel.

Zie verder het persbericht van Varta.

gepubliceerd: 2020-06-11 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp