Brave New Food versnelt voedseltransities

SIGN jaagt innovaties aan in de tuinbouw aan die bijdragen aan de transitie naar duurzaam, gezonde en gewaardeerde voedsel. SIGN is daarom partner van het eerste uur van het platform Brave New Food (BNF). BNF verbindt start-ups, scale-ups, marktpartijen en investeerders om samenwerking en innovaties te realiseren op de themas van belang voor de voedseltransitie. 

Jaarlijks gaat BNF twee a drie grote innovatie uitvragen -open calls of challenges- organiseren, steeds rond een voedseltransitie thema. Gestart zijn:

- meer plantaardige samenleving 

- tegengaan voedselverspilling

- duurzame verpakkingen

Binnen de uitvragen staan actuele innovatie uitdagingen van marktpartijen centraal. Startups, scale-ups, en innovators kunnen door aan te haken aan het platform en de uitdagingen hun oplossingen presenteren. De beste partijen worden geselecteerd voor matchmaking events met serieuze afzetorganisaties en martkpartijen zoals SuperUnie, Kraft Heinz en The Greenery. 

Als partner gaat SIGN tevens na of een aanvullende specifieke uitvraag over uitdagingen waamee innovatieve tuinbouw initiatieven die bijdragen aan de voedseltranistie kampen, opportuun kan zijn. Fijnmazige logistiek, marketing, alternatieve afzetkanalen.

 

gepubliceerd: 2020-12-18 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

VacatureVacature
Gedetacheerd
vanuit min. LNV

Email Dewi Hartkamp