Moderne plantensystemen effectief tegen fijnstof

Uit onderzoek van TNO blijkt dat levende systemen met planten effectief fijn stof kunnen verwijderen. Fijn stof is een sluipmoordenaar, die jaarlijks duizenden voortijdige overlijdens veroorzaakt. Omdat mensen 90% van hun tijd binnenshuis doorbrengen, bieden deze plantensystemen perspectief op een gezonde leefomgeving. De onderzoeksresultaten zijn deze week bekendgemaakt.

Het aantal voortijdige overlijdens door fijn stof is in Nederland becijferd op 8000 – 12.000 per jaar *. Van moderne ventilerende plantensystemen is bekend dat ze de lucht kunnen zuiveren, maar het effect op fijn stof was nog niet eerder onderzocht. Vandaar dat het ministerie van LNV en SIGN aan TNO opdracht gaven om moderne plantensystemen te testen op hun luchtzuiverende werking.  

TNO heeft daarvoor een nieuwe manier ontwikkeld om fijn stof te genereren. Met de nieuwe methode zijn acht verschillende systemen vergeleken op hun capaciteit om fijn stof en formaldehyde uit de lucht te verwijderen: twee ‘klassieke’ systemen met mechanische filters en zes moderne plantensystemen, waarbij een ventilator lucht langs de wortels van planten stuurt. De systemen zijn getest in een 12 m2 grote klimaatkamer onder realistische condities.

De plantensystemen met een hoge luchtverplaatsing scoorden goed op het verwijderen van fijn stof. Daarnaast verwijderden vrijwel alle plantensystemen de formaldehyde. Beide ‘klassieke’ systemen (zonder planten) brachten de fijn stof concentratie snel naar beneden; één van de twee verwijdert dankzij een actief koolfilter ook formaldehyde.

De voordelen van plantensystemen zijn dat er geen filter vervangen hoeft te worden en dat ze het welbevinden van mensen verhogen. Nadelen zijn er ook: goed onderhoud is cruciaal en een aantal systemen ventileert te weinig om echt effect te sorteren. TNO beveelt nader onderzoek aan om het effect in praktijksituaties te meten. SIGN heeft de aanbeveling opgevolgd en onderzoekt nu met de Universiteit Utrecht (Nature Based Solutions) hoe de plantensystemen verder zijn te verbeteren. Het volledige rapport van TNO is te downloaden onder publicaties.

 

*RIVM

gepubliceerd: 2019-07-18 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

VacatureVacature
Gedetacheerd
vanuit min. LNV

Email Dewi Hartkamp