Prijsvraag biobased entreegebouw Floriade

Op initiatief van SIGN is gisteren de prijsvraag opengesteld voor een biobased circulair bouwsysteem. De prijsvraag (Challenge) valt onder het Startup in residence-programma van de overheid waarin startups gestimuleerd worden biobased toepassingen te ontwikkelen. In het kader van deze challenge wil de Floriade daarom hun entreegebouw in 2022 als test-case met nieuwe biobased circulaire bouwmaterialen laten realiseren.

Meer informatie over de prijsvraag vindt u hier 

SIGN roept start-ups en bedrijven actief in de biobased ontwikkeling mee te doen aan de prijsvraag. De combinatie van reststroom en toepassing in de bouwsector heeft in potentie een grote impact voor de ontwikkeling richting circulaire economie:

  • Bij het composteren van organische stromen gaat ca. 50% van de vezels verloren, en komen de broeikasgassen  CO2, NOx en methaan vrij
  • Voor de productie van gebruikelijke bouwmaterialen als staal en beton is veel energie nodig
  • Om biobased bouwmaterialen substantieel te laten bijdragen aan CO2 vermindering in de bouw is het belangrijk om rendabele toepassingen te vinden voor biogrondstoffen, terwijl de bouwcultuur in Nederland nu nog sterk op baksteen, beton en staal leunt.
De prijsvraag is onderdeel van het open innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw 2020-2025 die SIGN in samenwerking met Greenports en overheid is gestart.

Voorbeeld biobased entreegebouw

gepubliceerd: 2020-06-11 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp