Versnelling circulaire sierteelt

Het Versnellingshuis: Nederland circulair!  heeft opdracht verstrekt aan Leo Swart (Cresultant) en Willem Kemmers (Innoventuri) om in de sierteelt doorbraken op circulair gebied te realiseren. Het is een van de vijf 'Moonshots projecten' en haakt aan op het open innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw 2021-2025 van SIGN; programmamanager Peter Oei is lid van de begeleidingscommissie van het duo.

In de Nederlandse sierteeltsector zijn inmiddels veel initiatieven om te komen tot duurzaamheid en een circulaire economie. Er is echter nog onvoldoende gezamenlijkheid in de aanpak, waardoor grote stappen nog niet gezet (kunnen) worden.

Verschillende partijen in de sector hebben aangegeven het nu tijd te vinden om gezamenlijk aan een doorbraak te werken en zo vorm te geven aan nieuwe circulaire ketens. Op dit moment zijn er voor een aantal concrete thema’s ontwikkelingen die zouden kunnen leiden tot een doorbraak die voor meerdere partijen binnen de sector van belang kan zijn of waarvoor juist meerdere partijen binnen de sector benodigd zijn om ze tot een succes te kunnen maken.

Het Versnellingshuis: Nederland Circulair! is in 2019 gelanceerd op initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, VNO-NCW/MKB-Nederland, Het Groene Brein en MVO Nederland. Het Versnellingshuis ondersteunt individuele ondernemers bij hun vragen. Daarnaast starten jaarlijks vijf Moonshots projecten. Dat gebeurt door ondernemers in pre-competitieve fase te ondersteunen met kennis, (het rondkrijgen van) financiering en (internationale en regionale) netwerken. Daarmee wil het Versnellingshuis ketensamenwerkingen en investeringen in kansrijke oplossingsrichtingen sneller en effectiever tot stand laten komen.

Onze insteek is: Samen sterker, samen de opdracht beetpakken om deze verkenning uit te voeren en daarmee een basis te leggen voor een circulaire doorbraak in de sierteeltsector. Het gaat hierbij om zowel de productie als het verwerken.

Bent u ondernemer in de sierteelt en wilt u actief betrokken zijn binnen dit prachtige initiatief om het stuur mede beet te pakken qua circulaire doorbraak van de Sierteeltsector, dan kunt u dat laten weten via een persoonlijk bericht of via leo@cresultant.nl of willem.kemmers@innoventuri.com

gepubliceerd: 2020-07-20 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

VacatureVacature
Gedetacheerd
vanuit min. LNV

Email Dewi Hartkamp