Lucratief wit poeder: A million friends

In een garagebox in Amsterdam Zuidoost * liggen 5 kg zakken met een witte stof erin: gevriesdroogde sporen van Bacillus subtilis. Het zijn speciaal geselecteerde stammen, die effectief zijn tegen bepaalde schimmels en schadelijke bacterieziekten in champignons (voormalig Productschap Tuinbouwproject).

Diverse tuinders van andere gewassen (tomaat, chrysant, hortensia) zijn geïnteresseerd om op deze natuurlijke manier hun gewassen vitaal en gezond te houden. Eén daarvan is Ted Duivesteijn van Duijvesteijn Tomaten: dit bedrijf is al jaren bezig om ook voor gewasresten een duurzame aanwending te vinden. Bij het persen van gewasresten komt perssap vrij, dat nog tal van voedingsstoffen bevat. Daarnaast is het mogelijk goede bacteriën te kweken op het perssap, die bijdragen aan de gewasgezondheid en zo aanvullende waarde te geven aan deze circulaire toepassing.

SIGN heeft dat in de praktijk getest op perssap van chrysant. Wat blijkt? Ondanks de relatief lage pH groeien de bacteriën zo hard, dat ze zelfs een biofilm vormen. Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat de biofilm van Bacillus bijdraagt aan de plantgezondheid en biofilms van andere (mogelijk schadelijke) organismen voorkomt. SIGN testte ook of het irrigatiesysteem niet dicht zou slibben. Dat bleek na twee weken recirculeren nog steeds niet het geval te zijn. In de praktijk zal het perssap maar één keer door het systeem vloeien, zodat dit risico beperkt zal zijn. 

Het verslag "Effecten van geselecteerde micro-organismen op biofilmvorming in irrigatiesysteem" van deze proeven kunt u hier downloaden.

Zie ook het Groenmoetjedoen filmpje over het gedachte goed achter ''a million firends''.

In een vervolgtraject gaan we na hoe we het perssap kunnen stabiliseren, zodat onze Million friends lang vitaal blijven.

gepubliceerd: 2020-07-10 | tagged: natuurlijke weerstand nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp