Building Business krijgt vervolg

Op 9 oktober organiseerden BTC en SIGN het event 'Building Business with Biomassa Heroes' waar de vraag centraal stond hoe biomassa kan doorbreken als grondstof voor de bouwsector. Bijgaand een korte samenvatting en een Groenmoetjedoen filmimpressie. 

Foto's: Tuinbouw ontmoet Bouw voor verwaarding reststromen naar biobased materialen.

Bio Treat Center gaat in samenwerking met SIGN aan de slag met een aantal pilotprojecten waarin we de tuinbouw rechtstreeks verbinden met bouw gerelateerde toepassingen. Bent u ook geïnteresseerd in een pilotproject? Neem contact op. 

 

gepubliceerd: 2019-11-15 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp