Platform Reststromen bundelt krachten

Telersverenigingen Fossa Eugenia, Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland (ZON) en SunFresh en LLTB nemen gezamenlijk het initiatief tot oprichting van het Platform Tuinbouwreststromen. Samen verenigen zij kennis en expertise om te komen tot (hogere) verwaarding van tuinbouwreststromen en zo bij te dragen aan een circulair verdienmodel voor hun leden-ondernemers.

Hiermee komt Platform Tuinbouwreststromen tegemoet aan de groeiende maatschappelijke en politieke behoefte aan een duurzamere, circulaire land- en tuinbouwsector. Lees het persbericht over het initiatief Platform Reststromen.

SIGN startte vorig jaar met een samenwerking met BioTreat Center, Brightlands Campus Greenport Venlo om een Living Lab systematiek te ontwikkelen waarbij vanuit de marktvraag naar biobased producten met ondernemers en grondstoffen in de tuinbouw nieuwe ketens kunnen startten. Dit komt nu mooi samen. SIGN zal deelnemen als expertise partner en verbinden met het nationaal innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw 2021-2025. 

gepubliceerd: 2020-11-09 | tagged: news; nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

VacatureVacature
Gedetacheerd
vanuit min. LNV

Email Dewi Hartkamp