Nieuwberichten Taglijst voor 'dewi'

Topsectorkans: innoveren zonder onderzoek?

Belangenorganisaties zijn druk doende zijn met het topsectorenbeleid. Het bedrijfsleven staat aan het roer om te bepalen welke koers de gouden driehoek - bedrijven, kennisinstellingen en de overheid - moet nemen. De overheid heeft voor de topsectoren 'extra aandacht'. Nu kun je denken dat dit extra middelen betekent... Toch is het goed ...

gepubliceerd: 2011-11-09 | tagged: column dewi

Kom uit de kas!

Deze wat belerende variatie op de slogan van de bekende publieksdag ontstond gister spontaan in een gesprek met innovatiecollega's. Sinds midden negentiger jaren is er aandacht voor de slechte rentabiliteit van de primaire sector. Een onderwerp dat nu en in de toekomst de volle aandacht vraagt van de tuinder ...

gepubliceerd: 2011-05-11 | tagged: column dewi

Back to the Middle Ages: Innovatio Optimae Formae

Het is vrijdagmiddag half vier en ik twijfel of ik helemaal naar Rotterdam wil afreizen voor een college "vuistregels voor succesvolle innovatie". Want zeg nou zelf, erg naïef om te denken dat innovatie zo eenvoudig is dat je met een paar vuistregels succes vindt?

Gaan we door voor het resultaat ...

gepubliceerd: 2010-09-08 | tagged: dewi weblog

'Innovatio optimae formae'

Over lef om te doen, lef om op tijd te stoppen en de middeleeuwen.

Gaan we door voor het resultaat of raken we verstrikt in principiële keuzes en procedures? Deze vraag teistert nu ook ons land. De politiek in het algemeen en het CDA in het bijzonder heeft er last ...

gepubliceerd: 2010-09-01 | tagged: column dewi

Een zomerse innovatie-creërende omgeving

Uit de kraamroes ontwakend, trotseer ik de hitte om nieuwe ontwerpoplossingen voor de glastuinbouw te bedenken. Waar kun je het beste bijeenkomen om innovaties tot stand te brengen? Hoe mobiliseer je nog innoverende innovatie-energie bij temperaturen boven de 30 graden. Meteen de derde dag na mijn zwangerschapsverlof, in een tropische ...

gepubliceerd: 2010-08-03 | tagged: dewi weblog

Op zoek naar routes voor marktgericht ondernemen

De afgelopen decennia is zwaar ingezet op productiegericht ondernemen, zowel in de primaire landbouw, in de keten, bij de relevante overheden, kennisinstellingen en dienstverlening als in internationale markten. Schaalvergroting, schaalvergroting en nog eens schaalvergroting. 

Daarmee is de voedselzekerheid in bepaalde delen van de wereld sterk verbeterd. De keerzijde hiervan lijkt ...

gepubliceerd: 2010-01-20 | tagged: column dewi

Glastuinbouw: Dé lichtbron van morgen?

Aan technologische vernieuwing in of aan de kas - teelt en procesinnovaties - wordt continu gewerkt. Dit ligt voor de hand. Het gaat er om problemen op te lossen en de bedrijfsvoering te verbeteren. Denk aan klimaatbeheersing, plant-, oogst- en inhoes-/verpakkingsmachines. Maar hoe komen systeeminnovaties eigenlijk tot stand? En hoe realiseer ...

gepubliceerd: 2009-06-12 | tagged: dewi weblog

Crisis en Innovatie: van hoofd boven water naar hoofd boven maaiveld

Dat was de oproep tijdens de conferentie "Nederland Ondernemend Innovatieland"; (NOI) die gehouden werd op 19 maart jl. in Den Haag. In het kabinetsproject NOI staat het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het versterken van de economische concurrentiekracht centraal. Een rijksbrede aanpak om de benutting van kennis en ondernemerschap in ...

gepubliceerd: 2009-03-25 | tagged: dewi weblog

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Peter OeiPeter Oei
Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 51 54 28 82
Email Dewi Hartkamp