Crisis en Innovatie: van hoofd boven water naar hoofd boven maaiveld

Dat was de oproep tijdens de conferentie "Nederland Ondernemend Innovatieland"; (NOI) die gehouden werd op 19 maart jl. in Den Haag. In het kabinetsproject NOI staat het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het versterken van de economische concurrentiekracht centraal. Een rijksbrede aanpak om de benutting van kennis en ondernemerschap in uiteenlopende maatschappelijke sectoren te verbeteren. Dit vergt samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Tijdens de conferentie werden een zestal maatschappelijke innovatieagenda's (MIA's) gelanceerd. Daarnaast waren er inleidingen vanuit de diverse hoeken van Nederland Innovatieland, een kennismarkt en interactieve workshops.

Interdepartementale innovatieagenda's: imago of bundeling overheidsinspanning?
De MIA's gaan in op de inzet van kennis, innovatie en ondernemerschap tbv de thema's water (droge voeten en drinken uit de sloot), energie (meer duurzaam, minder broeikassen), gezondheid (meer werk, minder mensen), veiligheid (games voor training en opleiding), onderwijs (moderne lesmethodes, nieuwe generatie leerlingen) en duurzame agro- en visserijketens (balans tussen economie en ecologie). Voor de eerste vier agenda's is 258 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de periode 2008-2012. De agenda's vormen het startpunt voor het initiatief waarin door tien ministeries wordt samengewerkt. De komende tijd wordt verdere invulling gegeven aan de agenda's door het ontwikkelen van concrete innovatieprogramma's. Daarnaast werkt de overheid aan het uit de weg nemen van problemen en knelpunten die innovatie in de weg staan.

Volgens een beleidsmedewerker van OCW ligt creativiteit en innovatie als modeverschijnsel in het Europese vizier. Gezien de instelling van een Valorisatiecommissie, olv voormalig topman Veenman, een serieus ingeslagen weg voor Nederland Ondernemend Innovatieland. Op zoek naar nieuwe samenwerkingsvormen tussen overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven!

Toeval?
Krisis vraagt om innovatie. Krisis als ideale kweekvijver voor duurzame innovaties. De noodzaak is hoog; Nederlandse denkkracht moet gemobiliseerd worden om tot een optimale inzet van schaarse middelen te komen. Juist in tijden van krisis zouden nieuwe kansen zichtbaar moeten worden.

Vier inspirerende inleidingen door vrouwen: Maria van der Hoeven (vernieuwing begint bij fascinatie en inspiratie; hoe maken we de wereld beter?), Louise Vet (ecologie en economie gaan wel degelijk samen), Laura van 't Veer (maatschappelijk relevante zorg innovatie wordt nog beperkt door achterblijvende infrastructuur) en Marja van Bijsterveld (onderwijs en opleiding direct gerelateerd aan welvaart; innovatie is mensenwerk, investeren essentieel). Toeval, of steken vrouwen eerder het hoofd boven het maaiveld?

Een luchtige afsluiting door Fik Meijer: helden van nu lijken geheel niet op helden van vroeger, onlosmakelijk verbonden met het strijden ter veld. De kenner kiest zelf: Hypatia (geleerde en hoofd van de wetenschapbibliotheek in Alexandrië, Egypte).

Een greep uit de workshops : van Agent Technologie tot belemmeringen voor eco-innovaties
Een kennismaking met Agent Ashley, een virtuele interface tussen de steeds complexer wordende digitale computerwereld en de menselijke wereld. Ashley kan ingrijpen in beide werelden en ondersteunt ons functioneren in de technische omgeving. Heeft Ashley nu nog slechts toepassingen in de militaire wereld, er zijn vele potentiële mogelijkheden voor de toekomst: Ze kan je ondersteunen in je werk (herkennen van valkuilen); op het thuisfront en in het sociale leven (organiseren), jouw gedrag en keuzes nabootsen, je begeleiden wanneer je zorg nodig hebt... Kortom een buddy for life.

Eco-innovaties en belemmeringen. Er is in al die jaren nog weinig veranderd: naast de zoektocht naar financiële middelen, bureaucratie van knellende wetgeving en een tekort aan gekwalificeerd personeel, is inconsistent beleid een belangrijke belemmering voor innovatie. Samenhangende innovatieprogramma's, samenwerking tussen ketenpartijen in business case projecten en ruimte vanuit de overheid om te experimenteren (vrijstelling van bestaande wetgeving) zouden innovaties meer kans geven.

 

Minister Van der Hoeven kiest voor gechocolateerde sprinkhaan.
     

Organic Bugs: nieuwe verbinding met glastuinbouw?
Naast de MIA's, platfora en nieuwe technische snufjes is de landbouw sector toch ook altijd goed vertegenwoordigd op de ondernemende innovatievloer: Het no waste restaurant, de kas als energiebron, biosolar en de "bugs"... Van eiwitbron voor diervoeders naar delicatessen voor de mens. En wat zagen ze er mooi uit!!

Petit fours van chocolade en creme laagjes met erbovenop een knapperig gechocolateerde sprinkhaan met een deftig jasje van bladgoud. Zonde om op te eten! Voor de minder gewaagd ingestelden: een brownie met knisperende meelwormen. Lekkerrr...

Een initiatief van een handvol insektenkwekers. De meelwormen gedijen goed in een verlaten champignonkwekerij. Er komt restwarmte bij vrij... hé dat lijkt op de glastuinbouw. De sprinkhanen hebben meer licht nodig en worden in grote terrariums gekweekt. De tropische beestjes houden van lekker warm. Zou dat een volgende partner voor de glastuinbouw kunnen zijn? Groente en eiwitbronnen op één plek. Multifunctionele (meerlagen) teelt? Glastuinbouw in combinatie met aquacultuur bestaat reeds, waarom geen glastuinbouw met voedzame beestjes?


gepubliceerd: 2009-03-25 | tagged: dewi weblog

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Peter OeiPeter Oei
Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 51 54 28 82
Email Dewi Hartkamp