Arjan van Steekelenburg

Arjan van Steekelenburg is opgegroeid op een tomaten, sla en chrysanten bedrijf van zijn ouders. Na zijn studie tuinbouw in Den Bosch en bedrijfskunde in Leeuwarden heeft hij bij verschillende bedrijven gewerkt en zo door de hele tuinbouw keten ervaring opgedaan. Arjan heeft onder andere bij De Ruiter seeds, DLV, Keygene, Hazera seeds en als laatste bij HAS green academy, als business developer & specialist CEA, veredeling en ketenmarketing, rollen ingevuld waarbij toegepast onderzoek, duurzaamheid, innovatie en valorisatie van nieuwe concepten, kennis en producten onderdeel waren van zijn werkzaamheden.

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp