Nieuwberichten Taglijst voor 'column'

Topsectorkans: innoveren zonder onderzoek?

Belangenorganisaties zijn druk doende zijn met het topsectorenbeleid. Het bedrijfsleven staat aan het roer om te bepalen welke koers de gouden driehoek - bedrijven, kennisinstellingen en de overheid - moet nemen. De overheid heeft voor de topsectoren 'extra aandacht'. Nu kun je denken dat dit extra middelen betekent... Toch is het goed ...

gepubliceerd: 2011-11-09 | tagged: column dewi

Kom uit de kas!

Deze wat belerende variatie op de slogan van de bekende publieksdag ontstond gister spontaan in een gesprek met innovatiecollega's. Sinds midden negentiger jaren is er aandacht voor de slechte rentabiliteit van de primaire sector. Een onderwerp dat nu en in de toekomst de volle aandacht vraagt van de tuinder ...

gepubliceerd: 2011-05-11 | tagged: column dewi

'Innovatio optimae formae'

Over lef om te doen, lef om op tijd te stoppen en de middeleeuwen.

Gaan we door voor het resultaat of raken we verstrikt in principiële keuzes en procedures? Deze vraag teistert nu ook ons land. De politiek in het algemeen en het CDA in het bijzonder heeft er last ...

gepubliceerd: 2010-09-01 | tagged: column dewi

Op zoek naar routes voor marktgericht ondernemen

De afgelopen decennia is zwaar ingezet op productiegericht ondernemen, zowel in de primaire landbouw, in de keten, bij de relevante overheden, kennisinstellingen en dienstverlening als in internationale markten. Schaalvergroting, schaalvergroting en nog eens schaalvergroting. 

Daarmee is de voedselzekerheid in bepaalde delen van de wereld sterk verbeterd. De keerzijde hiervan lijkt ...

gepubliceerd: 2010-01-20 | tagged: column dewi

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Peter OeiPeter Oei
Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 51 54 28 82
Email Dewi Hartkamp