Nieuwberichten Taglijst voor 'training'

Start training arbeidsmotivatie

Een succesvol glastuinbouwbedrijf kan niet zonder gemotiveerd en betrokken personeel. Het is de sleutel tot een prettige werksfeer, een slimme inrichting van arbeidsprocessen en productiviteitswinst. SIGN ontwikkelde een trainingsprogramma na ervaringen met arbeidsmotivatie en gamificatie in pilotprojecten. De training start 24 september en maakt dat bedrijven zelf de methode kunnen ...

gepubliceerd: 2015-09-04 | tagged: gamificatie nieuws training workisplay

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp