Start training arbeidsmotivatie

Een succesvol glastuinbouwbedrijf kan niet zonder gemotiveerd en betrokken personeel. Het is de sleutel tot een prettige werksfeer, een slimme inrichting van arbeidsprocessen en productiviteitswinst. SIGN ontwikkelde een trainingsprogramma na ervaringen met arbeidsmotivatie en gamificatie in pilotprojecten. De training start 24 september en maakt dat bedrijven zelf de methode kunnen inzetten en niet afhankelijk zijn van adviseurs.

 

Spelenderwijs werken (WorkisPlay) is een methode voor continue verbetering van arbeidsprocessen waarbij de mensen, hun motivatie, kennis en vaardigheden centraal staan. Daarnaast is het leuk om samen in het bedrijf in te voeren. De methode is een aanvulling op IT systemen en biedt mogelijkheden die bestaande methodes en systemen niet ondersteunen.

De methode is gebaseerd op het meest recente wetenschappelijk onderzoek op het gebied van motivatie, kennisdeling, samenwerking, en op ‘best practices’ uit andere bedrijfstakken zoals jazz improvisatie en het Toyota Productie Systeem (lean). De methode onderscheidt zich door haar toegankelijkheid voor mensen op de werkvloer, het plezier en de directe tastbare resultaten die er in de praktijk mee worden behaald. Hierdoor is het snel en onafhankelijk van consultants te gebruiken in het bedrijf. Daarbij wordt bijpassende gereedschap geleverd om de methode in het dagelijks werk te gebruiken. Bij de eerste introductie bij tuinbouwbedrijven werd concrete winst behaald voor de mensen en arbeidsprocessen.

Eerste trainingen
SIGN organiseert deze eerste ronde trainingen, bestaande uit: twee dagdelen voor ‘spelleiders’ (24 september en 12 november), een teamsessie voor de individuele bedrijven (periode half oktober) en vier terugkombijeenkomsten om ervaringen te delen. SIGN heeft een intentieovereenkomst met een erkend trainingsbureau die het na de eerste ronde de trainingen overneemt.

Er is nog een plaats in de training.

Neem contact op met Dewi Hartkamp!

gepubliceerd: 2015-09-04 | tagged: gamificatie nieuws training workisplay

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Peter OeiPeter Oei
Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 51 54 28 82
Email Dewi Hartkamp