Polyculturen boekpresentatie

Persbericht 12 september

Tijdens de Future Food dag van de Universiteit van Utrecht presenteerde SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw) op zondag 11 september het boek 'Polyculturen in de kas'. Het boek toont de ervaringen van pioniers die de teelt van verschillende soorten groente en fruit combineerden met eiwitrijke producten zoals eieren, kippen, paddenstoelen en vis.

De afvalstof van het ene product is de input voor het volgende. Kunstmest en externe CO2 zijn daardoor niet meer nodig. Vissen, kippen en paddenstoelen leveren CO2 en compost voor de kas op. Door de grote diversiteit aan producten kunnen telers lokale consumenten voorzien van een compleet aanbod van groente, fruit en hoogwaardige eiwitten.

'Polyculturen in de kas' biedt een oplossingsrichting voor duurzame teeltsystemen, waarbij de producent dicht bij de consument staat. De gangbare strategieën in de tuinbouw zijn monoculturen en schaalvergroting. De Nederlandse tuinbouw levert de hoogste opbrengst ter wereld, de hoeveelheid energie is spectaculair gedaald en geïntegreerde plaagbestrijding met biologische bestrijding is de standaard. Op die manier zijn veel ziekten en plagen in de hand te houden. De relatie met de consument en verdere verduurzaming blijven echter aandachtspunten. 'Polyculturen in de kas' is een fraai voorbeeld van de 'circular economy', waarbij het afval van de ene teelt de start is van de volgende. Dit concept heeft de afgelopen jaren verschillende kwekers geïnspireerd om in de praktijk te toetsen. Het boek bevat het verslag van alle praktijkervaringen en een overzicht van de technische mogelijkheden. Daarbij gaf de samensteller, dr. Eveline Stilma, veel aandacht aan vermarkting en de relatie met de consument.

De digitale versie van het boek is te downloaden op www.innovatieglastuinbouw.nl. Een exemplaar van het boek is te bestellen via info@ltoglaskracht.nl.

'Polyculturen in de kas' is een onderdeel van het nieuwe innovatieprogramma Waard&vol Groen van SIGN voor 2016 - 2020. Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van LTO Glaskracht Nederland en heeft voor de uitvoering van haar innovatieprogramma een alliantie met het ministerie van Economische Zaken.
Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op www.perssupport.nl

gepubliceerd: 2016-09-12 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Peter OeiPeter Oei
Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 51 54 28 82
Email Dewi Hartkamp