Symposium Innovatiesprong Tuinbouw

SIGN organiseert op 26 maart vanaf 16 uur (Foyer EZ, Den Haag) een symposium ter versnelling van de transitie naar een marktgericht innovatielandschap in de tuinbouw: De Innovatiesprong. Het symposium is bedoeld voor actoren die een rol spelen bij innovatie in de tuinbouw. Tydens het symposium nemen we afscheid van 3 bestuursleden van SIGN.

De zeven functies van het Innovatielandschap (naar Hekkert et al.)

De Nederlandse glastuinbouw kent prachtige voorbeelden van bedrijven die ook in crisistijden succesvol zijn met een marktgerichte aanpak. Maar het overgrote deel van de sector leunt zwaar op procesinnovatie. Met als gevolg dat er te weinig marktgerichte initiatieven zijn, en nogal wat bedrijven matige perspectief hebben door slechte bedrijfsrendementen. Dit negatieve tij is te keren met aanpassing van het innovatiesysteem. Die aanpassingen bestaan uit een samenspel van ondernemersactiviteiten, markt, instituties/organisaties, wet- en regelgeving en financiering.

Diverse organisaties zijn begonnen met activiteiten. Doel van de symposium is om de transitie naar een marktgericht innovatielandschap in de tuinbouw te versnellen.  Het symposium is bedoeld voor alle actoren die een rol spelen bij innovatie in de tuinbouw, zowel binnen als buiten de sector, en beoogt de diverse initiatieven van deze actoren te verbinden.

Deelnemers krijgen de gelegenheid hun eigen initiatieven te verbinden met die van anderen. Dit gaan we doen tijdens raattafelsessies aan de hand van de zeven functies van het innovatiesysteem.                                    

U vindt hier de uitnodiging met programma.

U kunt zich inmiddels niet meeraanmelden.

Voor meer informatie neem contact op met Dewi Hartkamp: dhartkamp@ltoglaskracht.nl, 06-53131944.

gepubliceerd: 2014-01-16 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Peter OeiPeter Oei
Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 51 54 28 82
Email Dewi Hartkamp