Innovatiekrediet ook voor tuinbouwbedrijven

Het ministerie van ELI heeft dit jaar een Innovatiekrediet (InnovatiefondsMKB+)opgezet voor het bedrijfsleven, dat ook beschikbaar is voor de primaire land en tuinbouwsector. Het Innovatiekrediet biedt perspectief als u via innovatie een nieuw product of een nieuwe dienst op de markt wilt brengen, bijvoorbeeld een tomaat met medicinale eigenschappen. Het krediet is dus niet bedoeld voor procesinnovaties bij tuinders; de toeleverancier zou in dat geval wel aanspraak op de regeling kunnen maken. Bijvoorbeeld een kassenbouwer die een nieuw kasdek aan het ontwikkelen is of een leverancier van belichting.

Het innovatiekrediet ondersteunt de omslag die de tuinbouw moet maken naar marktgerichte innovaties, mede gesignaleert door de studies van SIGN door Universiteit Utrecht (Hekkert). In de Bedrijfslevenbrief, het antwoord van het ministerie op de Topsectoradviezen, is ten onrechte opgenomen dat de primaire sector uitgesloten is van deze regeling.

 

Voor wie?

Zowel starters als gevestigde bedrijven kunnen profiteren van het Innovatiekrediet. Het bedrijf moet gevestigd zijn in Nederland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

 

Vermogen om te innoveren

Het Innovatiekrediet is een regeling van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie die wordt uitgevoerd door NL Innovatie. In 2012 bedraagt het budget voor het Innovatiekrediet 95 miljoen euro. Aanvragen kunt u het hele jaar indienen. Ze worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Van elke aanvraag wordt individueel beoordeeld of die aan de eisen voldoet; als dat zo is en er is nog budget beschikbaar, wordt het gevraagde krediet verleend.

 

Wat is het?

Het geld is een risicodragend krediet, waarop AgentschapNL rente berekent. De rente hangt af van het risicoprofiel en bedraagt voor nieuwe projecten 4, 7 of 10%. Het krediet is bestemd voor de financiering van veelbelovende innovatieve projecten die binnen enkele jaren leiden tot nieuwe producten. Daarbij kan het gaan om de technische ontwikkeling van een nieuw product of de ontwikkeling van een medicijn waarbij nog een klinische studie is vereist. Het gaat om projecten die wellicht meer technisch risico's in zich bergen, maar die van groot belang zijn voor de toekomst van uw bedrijf en een uitstekend perspectief hebben in de markt. Met het Innovatiekrediet kan voor mkb-bedrijven 35% en voor niet-mkb 25% van de ontwikkelingskosten van een project (eigen loonkosten, materialen, uitbestedingkosten, kosten octrooiaanvragen) worden gefinancierd met een minimum van 150.000 en een maximum van 5 miljoen euro. Indien het project in technische zin mislukt kan het verstrekte geld kwijtgescholden worden. Indien het project slaagt dan moet de lening inclusief opgebouwde rente binnen tien jaar worden terugbetaald.

Meer informatie via  AgentschapNL: of het ondernemers loket 088 6025420

  

gepubliceerd: 2012-01-30 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

VacatureVacature
Gedetacheerd
vanuit min. LNV

Email Dewi Hartkamp