Frau Antje in Berlijn

Loont het de moeite om naar Berlijn af te reizen om minister en parlementsleden te informeren over onze concepten? Elk jaar reist een forse delegatie van het agrarische bedrijfsleven, politiek en ministerie van Landbouw naar de opening van de Grüne Woche. De minister maakt een rondgang met de parlementariërs en de hele delegatie slentert daar dan achteraan. De griffier van de Tweede Kamercommissie Landbouw speurt steeds of de kamerleden niet ergens zijn blijven hangen - vindt ze maar eens terug in de drukte!

   

Het is een mediaspektakel en consumentenbeurs tegelijk, je ziet cameraploegen elkaar het leven zuur maken en het toestromende publiek graait zoveel mogelijk gratis hapjes bij elkaar. Verschillende partijen krijgen de kans de minister te spreken en wat aan te bieden, zoals dit keer DSM en het Productschap voor Margarine, Vetten en Oliën.

Kun je in die wanorde iets voor elkaar krijgen? Tot mijn verbazing wel. De bijzondere mix van ambtenaren, parlementsleden bedrijfsleven en productschappen bespreekt informeel tal van issues en onderwijl ontmoeten Europese ministers elkaar en gaan op de foto met Frau Antje.

In die chaos heb ik het boekje 'Bouwen met groen en glas'; aangeboden aan minister en Tweede Kamerleden. Kern van dat verhaal is dat we een betere leefomgeving met veel groen om ons heen kunnen scheppen in woningen, kantoren, scholen en verzorgingstehuizen en tegelijkertijd duurzame warmte te oogsten in plaats van gas te verstoken. Een positieve boodschap, in tegenstelling tot de gangbare kreten om te bezuinigen en de thermostaat een graadje lager te zetten. Waarom zou je dat doen als we duurzame warmte in overvloed hebben? We moeten die alleen slim oogsten en onder de grond opslaan voor gebruik in de winter. De boodschap slaat aan, ook bij de Nederlandse europarlementariërs die een bezoek aan de Kas als energiebron gaan organiseren voor hun Europese collega's.

   

Voor InnovatieNetwerk is het natuurlijk prettig om te horen dat de minister stelt dat we goede dingen doen. Daarnaast waren de gesprekken met parlementariërs nuttig. Ze vinden het heel interessant te horen tegen welke wetgevingsproblemen innoverende bedrijven aanlopen en nodigden ons uit concrete problemen aan te kaarten.

Op de terugweg in het vliegtuig aangenaam gezelschap gehad van Madeleen Driessen, wereldwijd bekend als Frau Antje.

Minder bekend is dat deze dame theoretische natuurkunde heeft gestudeerd en de principes achter de Kas als energiebron uitstekend begrijpt. Als ze dat verhaal net zo goed verkoopt als kaas, komt het helemaal goed met het imago van de tuinbouw.


gepubliceerd: 2008-01-21 | tagged: peter weblog

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Peter OeiPeter Oei
Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 51 54 28 82
Email Dewi Hartkamp