Fieldlab Biodiversiteit en waterkwaliteit

In de vijver voor succulentenkwekerij Ovata in Bleiswijk zijn op 27 mei 2024 zogenoemde ecologische vlotten te water gelaten. Studenten van Lentiz | MBO Oostland verkennen de komende maanden het effect daarvan op de biodiversiteit in en rond de vijver. Daarnaast vinden metingen plaats van de waterkwaliteit. Het project is een initiatief van Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) en het Practoraat Circulaire Tuinbouw.

In het project werken ondernemers, onderzoek en onderwijs samen als Fieldlab Biodiversiteit en waterkwaliteit. Zo krijgen ondernemers de kans te innoveren met kennis vanuit het onderzoek en hebben studenten de ruimte om te experimenteren. Voor een toekomstbestendige glastuinbouw is biodiversiteit een belangrijk thema. Het gaat daarbij niet alleen om biodiversiteit in en om de kas, maar ook om de combinatie van biodiversiteit en oppervlaktewaterkwaliteit.

Aquatische biodiversiteit
De ecologische vlotten zijn gemaakt van gerecyclede materialen en beplant met inheemse bloeiende planten met een gespreide bloei. Doel is dat de vlotten daarmee een diversiteit aan insecten aantrekken. Daarmee bevorderen ze de biodiversiteit in en rond een open water. ‘Aquatische biodiversiteit’ heet deze aanpak. De vlotten hebben ook een positief effect op waterkwaliteit -doordat zij nutriënten en chemicaliën kunnen opnemen- en op het waterleven.

SIGN startte enkele jaren geleden met de ontwikkeling van ecologische vlotten, destijds in samenwerking met Wageningen Universiteit & Research (WUR) en Waterschap Vallei en Veluwe. Ook in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Steenbergen is ervaring opgedaan met eco-vlotten. Deze ervaringen worden nu in de kasomgeving toegepast.

Onderwijs, onderzoek en ondernemer
In het huidige project werken onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven samen. Studenten van Lentiz | MBO Oostland hebben de vlotten gemaakt in het SIGN Living Lab op de locatie Bleiswijk. Zij zullen de komende periode de effecten op de biodiversiteit scouten. Het vlotontwerp is tot stand gekomen op initiatief van SIGN na afstemming met Universiteit Utrecht, WUR en consultant LeAF. Tevens wordt een insectenhotel van rozenreststromen geïntroduceerd. Succulentenkweker Ovata in Bleiswijk stelde de vijver aan de voorzijde van het bedrijfspand beschikbaar voor het onderzoek. Zowel de studenten als het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zullen de waterkwaliteit monitoren.

Eerste vlotten te water
De vlotten die op 27 mei te water zijn gelaten bij Ovata, zullen tot zeker volgend jaar drijven in de vijver voor het Bleiswijkse bedrijf. SIGN en partners verwachten dat andere ondernemers in de regio ook aan de slag zullen gaan met biodiversiteit en water. Daarvoor zijn de eerste contacten gelegd. SIGN werkt hierin samen met onder meer Lentiz | MBO Oostland, WUR, Glastuinbouw Nederland en Greenport West-Holland.

gepubliceerd: 2024-05-27 | tagged: news nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp