Stimuleringsprijs duurzame huisvesting uitgereikt

Samen met Glastuinbouw Nederland is SIGN in het project "biobased seizoenshuisvesting" op zoek gegaan naar inspirerende voorbeelden van duurzaam huisvesten voor de glastuinbouw. Afgelopen februari zijn aan drie ondernemers inspiratieprijzen uitgereikt ter stimulering van duurzame huisvesting. 

        
  1. Jos van Rijn Zachtfruit bedrijf  Rijnfruit, Cothen (Utrecht)
  2. Thom van Mullekom, Komkommer & aardbeien Multigrow Grashoek BV, Grashoek (Limburg)
  3. Arnoud van Dijk, Paprika bedrijf  VD Holland, Andijk (Noord Holland)


Om werknemers aan te trekken en vooral te behouden, is goede huisvesting erg belangrijk. In 2022 en 2023 hebben SIGN en Glastuinbouw Nederland gezocht naar tuinbouwondernemers die op een duurzame en circulaire manier hun seizoensmedewerkers op het bedrijf huisvesten.

Door samen met de medewerkers een ontwerp te maken en goed in te spelen op hun wensen met betrekking tot inrichting, privacy en kosten, worden belangrijke argumenten geboden voor werknemers om voor de glastuinbouw als werkgever te kiezen. Door met deze kennis ook de dialoog met de omgeving en de gemeente aan te gaan, zal dit zowel voor (tijdelijke) bewoners als voor omwonenden positief werken.

In het boek “een plek onder de zon” zijn verschillende inspirerende voorbeelden gegeven van duurzame biobased huisvesting voor internationale medewerkers en worden een aantal aanbevelingen gegeven over hoe dit te realiseren.

Lees meer over het thema huisvesten via deze kennissite voor ondernemers. 

Het project biobased seizoenshuisvesting maakt deel uit van het Innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw 2021-2025 dat SIGN in samenwerking met het Ministerie van LNV tot uitvoering brengt in afstemming met Glastuinbouw Nederland en regionale Greenports. 

 

gepubliceerd: 2024-03-22 | tagged: news nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

VacatureVacature
Gedetacheerd
vanuit min. LNV

Email Dewi Hartkamp