Nieuwberichten Taglijst voor 'circulair;'

Winnaar Floriade entreegebouw challenge

Een startende ondernemer van 67 jaar is de winnaar van de Challenge voor een circulair bouwsysteem voor het Entreegebouw van de Floriade: Rob van Hove met BB Block. Zijn systeem scoorde uitstekend op alle drie de beoordelingscriteria:

  1. de hoeveelheid tuinbouwreststromen (het gebouw zal voor 75% uit paprikastengels bestaan),
  2. het systeem ...

gepubliceerd: 2020-10-09 | tagged: circulair; nieuws;

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Peter OeiPeter Oei
Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 51 54 28 82
Email Dewi Hartkamp