Waard&vol groene gebouwen

Gebouwen die bijdragen aan het integraal aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van wateroverlast, hittestress, energie, gezondheid, biodiversiteit en circulariteit. Gebouwen vol waard&vol groen dus!

Na het boek Bouwen met Groen en Glas vormt de Handleiding Levende Gebouwen een verdiepende slag over de waarde van groen in gebouwen. De handleiding is bedoeld om groenprofessionals, opdrachtgevers, architecten, landschapsarchitecten en projectontwikkelaars te helpen en inspireren bij het integraal ontwerpen, bouwen en beheren van levende gebouwen.

De informatie is geordend binnen 19 thema’s zoals water, temperatuur, luchtkwaliteit, duurzame materialen, geluid, ontspannen en ontmoeten... Ook figureren diverse innovaties van SIGN en is het boek ook een stevige basis voor de campagne Natuurlijkwerkt! waarin SIGN samen met VHG natuurlijke vitale werkplekken stimuleert.

Een prachtig boek van Kim van der Leest in opdracht van VHG.

 

gepubliceerd: 2019-06-17 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp