Tuinbouw op pad voor gezonde voeding

Gezond als nieuwe norm

Hoe laat je de consument meer groente en fruit eten? Deze vraag staat centraal in de verkenning: Wat eten we morgen?  Rob Baan van Koppert Cress en Maaike de Vries presenteren de resultaten tijdens het Hortiheroes Festival van 11 april en overhandigden Karin Zwinkels, wethoudster van de gemeente Westland, het eerste exemplaar. De verkenning is in opdracht van SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland) uitgevoerd.

Met productinnovaties, nieuwe verpakkingen en nieuwe toepassingen van groente en fruit kan de Nederlandse glastuinbouwsector beter aansluiten bij de behoefte van de consument. Maar het blijft dweilen met de kraan open als de overheid en de samenleving geen scherpere (gezonde) beleidskeuzes maken.

Uit de verkenning van dr. Maaike de Vries en Lea Bouwmeester blijkt dat er veel losse projecten gezonde voeding zijn, maar dat het ontbreekt aan opschaling. De gemiddelde Nederlander eet nog altijd veel te weinig groente en fruit: slechts 131 gram van de aanbevolen 250 gram. De maatschappelijke gevolgen hiervan zijn groot. Het aantal mensen met overgewicht neemt bij ongewijzigd beleid toe tot boven de 60%, er zijn meer dan een miljoen diabetes type 2-patiënten in Nederland en elke week komen er duizend bij.

Wetenschappelijk is het onomstreden dat het eten van groente en fruit bijdraagt aan de volksgezondheid. De Nederlandse glastuinbouw levert onbewerkte producten vol gezonde vezels, vitamines en inhoudsstoffen en kan een concrete bijdrage leveren aan dit grote maatschappelijke vraagstuk.

Uit de verkenning blijkt dat er scherpe beleidskeuzes nodig zijn om ervoor te zorgen dat de Nederlander meer groente en fruit gaat eten. Met stimuleringsmaatregelen zoals serieuze prijsprikkels blijkt het mogelijk consumentengedrag te sturen in de richting van gezonde voeding. In steeds meer landen zijn effectieve belastingen op ongezonde producten ingevoerd. De Vries: ‘Het moet en kan anders. We weten hoe en beschikken over de benodigde kennis en infrastructuur. Nu komt het aan op innoveren en vooral doen.’


In een wereld vol zoet, vet en lekkers dat overal verkrijgbaar en betaalbaar is, is het vechten tegen de bierkaai met broccoli en mandarijnen. De verkenning pleit daarom voor het toewerken naar een nieuwe norm voor gezonde omgevingen. De Vries: ‘Vroeger rookten leraren voor de klas. Nu is dat onacceptabel en verboden. In 2003 zijn de asbakken in treinen dichtgelast. Dit laat zien dat een ‘nieuw normaal’ mogelijk is. Op kantoren, scholen en in de zorg moeten mensen daarom heel gemakkelijk kunnen kiezen voor groente en fruit in plaats van roze koeken en broodjes kroket’. Ongezonde voeding is verslavend: daarom zijn gedragswetenschappers nodig om de noodzakelijke transitie naar gezonde voeding te maken.

Sjaak van der Tak, voorzitter van Glastuinbouw Nederland, gaat de komende maanden op pad om het belang van vergaande interventies op het gebied van gezonde voeding bij de overheid onder de aandacht te brengen. Samen met Rob Baan van Koppert Cress pleit hij ervoor om van Nederland de gezondste delta ter wereld te maken.

gepubliceerd: 2019-04-11 | tagged: nieuws preventie

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp