SIGN op Conferentie Circulair

In een volle Fokker terminal luisterden, tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Ecnomie op 21 februari, ruim 700 mensen aandachtig naar de lancering van het uitvoeringsprogramma Circulaire economie. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven noemde tijdens het evenement ook het innovatieproject Circulaire kas: verwaarding reststromen van SIGN als lichtend voorbeeld. In de diverse deelsessies kwamen zaken als de transitie agendas, circulair ontwerpen, wet- en regelgeving, experimenteerruimte en financiële aspecten van de circulaire aan de orde.

Tijdens de conferentie stonden de gezamenlijke uitdagingen, samenwerken en elkaar inspireren centraal. Ook werd het Plastic Pact NL gelanceerd; een akkoord met maatregelen van vele partijen om in 2025, 25% minder plastic te gebruiken en meer eenmalige plastic te hergebruiken. Zie hier een sfeerimpressie van de conferentie.

Het SIGN project Circulaire kas: Verwaarding van reststomen, werd als voorbeeld genoemd tijdens de conferentie en is opgenomen in het uitvoeringsprogramma circulaire economie dat recentelijk naar de tweede kamer werd gestuurd. In dit project werkt SIGN aan diverse non-food toepassingen voor reststromen van tuinders. Het doel is om tuinbouwbedrijven in de toekomst de huidige reststromen kunnen omzetten in economisch waardevolle producten, zoals water, meststoffen, bodemverbeteraars, verpakkingen en zelfs bouwmateriaal. SIGN verkent met GISPEN de haalbaarheid van tuinbouw vezels in akoestische panelen.

De investeringen van SIGN in het project Circulaire tuinbouw zijn mogelijk gemaakt door financiering van Interpolis, LTO Noord Fondsen en het ministerie van LNV.

 

 

 

 

 

 

 

gepubliceerd: 2019-02-27 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp