Afbreekbaarheid PLA touw onderzocht

PLA geen probleem voor bouwmateriaal uit tuinbouwresten

Stichting SIGN werkt aan verschillende toepassingen voor de plantaardige reststromen die bij de teeltwisseling vrijkomt. Het gaat daarbij vooral om de stengels van tomaten, komkommer, paprika en aubergine. De verontreiniging van deze stromen met plastic touw maakt de verwerking ervan lastig, omdat het plastic moeilijk te scheiden is. Er is een biobased alternatief dat van PLA is gemaakt en composteerbaar is. De stengels zijn te gebruiken als substraat voor de oesterzwammenteelt, maar deze kwekers willen geen verontreinig door plastic. Een tweede aanwending van dat substraat is als bouwmateriaal, dat verschillende positieve eigenschappen heeft (circulair, thermische en akoestische isolatie, brandwerendheid). De vraagstelling bij dit onderzoek was: zorgt het kweken van de oesterzwam, die een sterk enzymsysteem heeft, voor afbraak van het PLA zodat er een schone reststroom overblijft?

Foto: Myceliumgroei op PLA

Resultaten

De vervuiling van PLA in het stro blijkt geen belemmering te zijn voor de myceliumgroei. Het mycelium groeit zichtbaar vast aan het PLA.

De procentuele gewichtsafname van het PLA blootgesteld aan het mycelium in de doorgroeifase was 0,3%. Bij het substraat waar eenmaal oesterzwammen van waren  geoogst, was het gewicht ook nauwelijks afgenomen (0,4%). De conclusie is dat pasteurisatie en doorgroeien met mycelium van dit ras oesterzwam niet significant bijdraagt aan de afbraak van het PLA.

De trekproeven laten wel een duidelijk verschil zien tussen PLA touw dat aan het groeiproces is blootgesteld en PLA dat dit niet is. De meest opvallende materiaaleigenschap die verschilt is de maximale treksterkte. Deze is lager bij het aan mycelium blootgestelde PLA, wat een indicatie is dat de structurele integriteit wel is aangetast.

Conclusie

Dit betekent dat het mogelijk is om oesterzwammen te kweken op tomatenstengels met PLA, maar dat de PLA daarbij nauwelijks afbreekt. Voor goede afbraak van dat PLA lijkt een industrieel composteringsproces vooralsnog noodzakelijk.

Het rapport vind u hier

gepubliceerd: 2019-01-25 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp