Het Groene Tijdperk: gezonde werkplekken

Op 20 en 21 september vond de Europese conferentie over het vergroenen van gebouwen en werkplekken plaats. SIGN gaf daar een lezing over de gezondheidsvoordelen van planten en innovatieve groensystemen voor verschillende doelgroepen zoals CEO's, facility managers, en HRM managers.  Er is steeds meer bekend over de effecten van groen; naast verbetering van de luchtkwaliteit is vooral het vanuit de oertijd gewortelde positieve effect op ons brein - o.a. stressvermindering - in de kantooromgeving relevant. 

 

 

In de kantooromgeving is het introduceren van groen een eenvoudige manier om het stressniveau te verlagen, zonder dat het een gedragsverandering van de werknemer vraagt. Verder horen gezond eten en bewegen bij een integrale aanpak voor gezondere werknemers. 

Heldere communicatie over de gezondheidswaarde van groen in de professionele kantooromgeving kan de markt voor kamerplanten sterk vergroten. Een simpele en leuke boodschap toegesneden op de verschillende doelgroepen kan meer doen dan de vele onderzoeksrapporten. Een eerste instrument is de korte animatie voor de HRM wereld Het Groene Tijdperk, in twee talen, gemaakt door filmmaker Erik van Schaaik. Deze werd vorige week voor het eerst getoond op de conferentie. 

Dit is pas het begin. Volgende week meer over de instrumenten van het programma 'Groene vitale werkplekken', dat we met financiering van Stimuflori en middelen van de alliantie SIGN -Ministerie van LNV tot uitvoering brengen.  

gepubliceerd: 2018-09-27 | tagged: het groene tijdperk nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp