Aanpassen subsidie beoordeling ministerie EL&I

Als resultaat van de inbreng van Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) zullen in de tender voor innovatieprojecten 'Samenwerken bij innovaties' van het ministerie van EL&I marktinnovaties extra punten in de beoordeling krijgen. Naar verwachting worden deze in januari 2012 opengesteld.

De SIGN-studie van Hekkert over het Innovatiesysteem in de tuinbouw toonde aan dat de focus van kennisinstellingen en overheidsregelingen bij procesinnovatie ligt. Dit terwijl marktinnovaties nodig zijn om een beter rendement te behalen. Marktinnovaties konden in de oude regeling wel meedingen, maar er kwamen slechts mondjesmaat projecten binnen. Het ministerie hoopt dat de expliciete aandacht voor marktinnovatie meer ondernemers ertoe aanzet langs deze route te gaan innoveren.


 

 

 

gepubliceerd: 2011-10-27 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp