De toekomst in met marktgericht innoveren

Met alleen innovatie op bedrijfsprocessen gaat de tuinbouw uiteindelijk de concurrentieslag verliezen. Hoogleraar Marko Hekkert sprak op het Westland Event over de ‘race naar de bodem’ van de Nederlandse tuinbouw, naar aanleiding van twee studies naar het innovatiesysteem in de glastuinbouw, die hij in opdracht van SIGN verrichte.

Behalve niches kunnen smaak, uitstraling en een bijzondere verpakking, manieren zijn om onderscheid te creëren. Daarnaast liggen er mogelijkheden in het benutten van nieuwe afzetkanalen (fysiek of figuurlijk) of combinaties met andere sectoren. SIGN spoort diverse partijen aan als LTO Groeiservice, Syntens, Greenport Campus om meer te doen aan de ondersteuning van marktgericht innoveren. Met het ministerie van Ecomomische Zaken, Landbouw & Innovatie gaat SIGN na, hoe de bestaande regelingen kunnen bijdragen aan marktgerichte innovaties.

Heeft u het inspiratieboekje ‘’Op weg naar Martkgericht ondernemen’’ al opgevraagd? Bekijk een uitgebreide digitale versie. Voor tuinders zijn er nog een paar gratis exemplaren van dit boekje beschikbaar via sign@spam-protectinnovatieglastuinbouw.nl. Lees op de website van Gemeente Westland meer over het Westland Event en de presentaties en interviews met de sprekers.


gepubliceerd: 2011-10-13 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp