Personalised Food 9 mnd menu

Op initiatief van SIGN en met financiering van Economische Zaken, start deze maand een living lab met Personalised food voor zwangeren. Het 9 Maanden Menu.

Lees meer in dit Persbericht van samenwerkingsverband 'Gezonde Start'

gepubliceerd: 2017-01-05 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp