Villa Flora: vlagschip duurzame innovatieve tuinbouw opgeleverd

Op het toekomstig Floriadeterrein in Venlo vierde de regio op 4 oktober de oplevering van Villa Flora: het meest duurzame gebouw van Nederland, dat volgend jaar het kloppend hart is voor de sierteelt van de Floriade 2012. SIGN liet het eerste ontwerp maken door Jon Kristinsson en heeft daarna naar partners gezocht voor de doorontwikkeling. Vanwege de integrale visie en het bijzonder duurzame karakter kon de overheid vanuit diverse regelingen financiële steun aan het project toezeggen.

Villa Flora is niet alleen een bijzonder gebouw om te zien; het is vooral een gebouw met 'state of the art' innovaties in energiebeheer en duurzame bouwmaterialen.

In het gebouw zijn technieken uit de glastuinbouw, zoals warmtewisselaars gekoppeld aan warmte en koude opslag in de bodem gebruikt. Verder bevat het gebouw een vergister, die energie opwekt uit faeces. De enorme glazen kap zorgt voor veel daglicht, waarbij schermen een overdaad aan warmte kunnen weren.

Het gebouw is een inspiratiebron voor projectontwikkelaars, architecten en bouwers die in groepen komen kijken hoe ze een mooi en functioneel gebouw naadloos kunnen combineren met duurzame energie en groen. Daarnaast is het gebouw zo multifunctioneel ontworpen dat het na de Floriade al huurders gevonden heeft: de Supermarkt van de toekomst en Kids Kokkerelli gaan de expositieruimte gebruiken, diverse huurders het kantorengedeelte. Villa Flora is één van de voorbeeldprojecten van 'Bouwen met Groen en Glas', een bouwconcept dat SIGN/InnovatieNetwerk ontwikkeld hebben. Het gaat om de combinatie van techieken uit de glastuinbouw (Kas als energiebron) en de positieve invloed van planten en daglicht op mensen in de gebouwde omgeving. Door meer glas in de gebouwde omgeving vergroten we bovendien de strategische afzetmarkt voor potplanten.


gepubliceerd: 2011-10-13 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp