Training WorkisPlay online

Goed werkgeverschap en de betrokkenheid van medewerkers zijn belangrijk in een toekomst van arbeidsschaarste. Daarnaast is samenwerking en communicatie tussen alle betrokkenen bij een steeds complexer wordende bedrijfsvoering de sleutel tot succes. Dat geldt voor medewerkers, leveranciers en klanten. WorkisPlay maakt samenwerken en communiceren leuk, makkelijk en een vanzelfsprekend continu proces.

WorkIsPlay is een vorm van gamification, waarbij principes van spelen worden ingezet om serieuze uitdagingen in een organisatie aan te pakken. De methode kan herhaaldelijk worden ingezet om arbeidsprocessen vanuit onderop te verbeteren. De WorkIsPlay methode bestaat uit vier stappen:

  1. Verzamelen van verhalen.
  2. Vinden van krachten.
  3. Vormen van oplossingen.
  4. Beoordelen of de verhalen veranderen in het herhalen van de cyclus.

In 2015 werd het project ’Glaswerkt’, waarbij de methode op pilot bedrijven werd uitgezet, succesvol afgerond. Stichting SIGN stelt nu het trainingsmateriaal beschikbaar welke in 2016 ontwikkeld is om de arbeidsmotivatiemethode WorkisPlay duurzaam toe te passen op glastuinbouwbedrijven. Met het trainingsmateriaal kunnen (operationele) bedrijfsleiders de methode zelf toepassen en arbeidsprocessen verbeteren met teams van medewerkers. De methode en training is eerst toegepast in de glastuinbouw maar is geschikt voor toepassing in alle werkomgevingen.

Lees hier meer achtergrondinformatie en het trainingsmateriaal.

Stichting SIGN werkte vanaf 2007 met diverse partners samen aan arbeidsmotivatie voor de glastuinbouw, met deze methode en training als resultaat.

gepubliceerd: 2016-12-08 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Peter OeiPeter Oei
Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 51 54 28 82
Email Dewi Hartkamp