cluster Innovatie Agro& Natuur

Begin augustus ontvingen wij bericht van de opheffing van Innovatie Agro & Natuur, sinds 2001 alliantiepartner van SIGN. EZ geeft aan dat lopende verplichtingen, zoals de uitvoering van het programma Waard&vol groen zullen worden nagekomen.

gepubliceerd: 2016-08-18 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp