Groen gas uit de kas

Bij gerberakweker Simon Zwarts in Mijdrecht is in opdracht van Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) met financiering van Provincie Utrecht onderzocht wat de haalbaarheid is van het vergassen van riet en hout. SIGN liet hiervoor een kleinschalige vergasser uit India komen.

De uitkomst is positief: als het lukt voor meer jaren een leveringscontract te krijgen en de teler SDE toegekend krijgt, kan de installatie rendabel draaien. De investering is fors hoger dan bij een gasgestookte WKK, maar de brandstofkosten zijn veel lager. De volgende stap is nu de vergunningverlening en het opzetten van de toeleveringsketen. Zowel het Bosschap, het Programma Kas als energiebron als InnovatieNetwerk van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie steunen de tuinder met een garantie, mocht de volgende fase tegen onverwachte problemen aanlopen.


gepubliceerd: 2011-08-17 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp