Diverse SIGN projecten op Innovation Expo 2016

Innovation Expo 2016 toont op 14 april de mooiste Nederlandse innovaties, ook uit de sector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Het centrale thema dit jaar is Sustainable Urban Delta. Meer dan twintig sprekers en 200 innovatieve projecten krijgen een podium tijdens de Expo. Technologische doorbraken en innovaties die in de toekomst het verschil maken.

Ook SIGN staat samen met haar alliantiepartner Innovatie A&N (ministerie van EZ) op de expo met de innovatieprojecten Greennest Experience, polyculturen, de iGreen Plant bag (luchtzuiverende rugzak op basis van planten), luchtzuiverende wanden enGreennest park Amsterdam.

gepubliceerd: 2016-04-12 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

VacatureVacature
Gedetacheerd
vanuit min. LNV

Email Dewi Hartkamp